เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ป้ายกำกับ การแก้ปัญรูป thumbnail ซ้ำกันของ gcms 8 2 0

การแก้ปัญรูป Thumbnail ซ้ำกันของ GCMS 8.2.0
การแก้ปัญรูป Thumbnail ซ้ำกันของ GCMS 8.2.0

15 ต.ค. 2556 0 2,187

ได้รับแจ้งปัญหาว่ารูป Thumbnail ของโมดูล Document ซำ้กันใน GCMS 8.2.0 สามารถแก้ไขได้ดังนี้ครับ บรรทัดที่ 38 // ตรวจสอบโมดูล หรือ เรื่องที่เลือก (แก..

1
^