เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การแก้ปัญรูป Thumbnail ซ้ำกันของ GCMS 8.2.0

ได้รับแจ้งปัญหาว่ารูป Thumbnail ของโมดูล Document ซำ้กันใน GCMS 8.2.0 สามารถแก้ไขได้ดังนี้ครับ
บรรทัดที่ 38
// ตรวจสอบโมดูล หรือ เรื่องที่เลือก (แก้ไข)
$sql = "SELECT I.`id`,I.`module_id`,M.`module`,M.`config`,I.`picture`,I.`member_id`";
$sql .= " FROM `".DB_MODULES."` AS M";
$sql .= " INNER JOIN `".DB_INDEX."` AS I ON I.`module_id`=M.`id` AND I.`id`='$id' AND I.`index`='0'";
$sql .= " WHERE M.`id`='$module_id' AND M.`owner`='document'";
$sql .= " LIMIT 1";

และบรรทัดที่ 150
$save[$k] = "$k-$index[module_id]-$index[id].$info[ext]";

หมายเหตุ ปัญหานี้น่าจะเกิดตั้งแต่ เวอร์ชั่น 8 ขึ้นมาจนถึง 8.2.0 ครับ และผมจะแก้ไขให้ในเวอร์ชั่นใหม่ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^