เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

แจ้งชำระเงินหรือต่ออายุ

กรอกที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์
กรอกชื่อโดมนที่คุณต้องการชำระเงิน เช่น domain.tld
เลือกแพ็คเก็จที่ต้องการ
ระบุวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ตามที่ปรากฏในสลิป
บาท
ควรชำระเงินให้เป็นเศษสตางค์ เช่น ยอด 1,000 บาท ชำระ 1000.18 บาท เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
กรุณาระบุวิธีการที่คุณชำระเงินจากช่องทางต่างๆด้านบน
เลขที่อ้างอิงจากสลิปโอนเงิน ของธนาคาร (ไม่มีไม่ต้องระบุ)
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบการทำรายการ กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนแจ้งชำระเงิน
^