เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

อยากจะให้ข่าวที่สร้างใหม่ ขึ้นในหน้าแรก ทำไงครับ..

อยากจะให้ข่าวที่สร้างใหม่ ขึ้นในหน้าแรก ทำไงครับ..
อยากจะให้ข่าวที่สร้างใหม่ ขึ้นอยู่ในหน้าแรก ทำไงครับ มือใหม่ครับ
31 พ.ค. 2557 12 1,402

วิธีการใช้งานสามารถหาอ่านได้ลนเว็บไซต์นี้ครับhttp://gcms.in.th/.......html
ความคิดเห็น #1 01 มิ.ย. 2557 171.5.xxx.xxx

ทำตามวิธีนี้

http://gcms.in.th/.......html

แล้วก็ยังไม่แสดงคะ ต้องปรับแก้ตรงไหนอีกคะปล. ในโฟลเดอร์ widgets/document มีไฟล์ index.php และ getnews.php
ความคิดเห็น #2 23 มี.ค. 2558 1.179.xxx.x

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2ทำตามวิธีนี้

http://gcms.in.th/.......html

แล้วก็ยังไม่แสดงคะ ต้องปรับแก้ตรงไหนอีกคะปล. ในโฟลเดอร์ widgets/document มีไฟล์ index.php และ getnews.php


ไฟล์มีแค่นั้นครับ และทำตามที่ผมเขียนไว้ได้เลยครับ

ถ้ายังไม่เข้าใจหรือพยามแล้วแต่ไม่สำเร็จให้โพสต์โค้ดในหน้าที่ต้องการแก้ไขมาด้วยครับ จะได้ดูได้ว่าพลาดตรงไหน
ความคิดเห็น #3 23 มี.ค. 2558 223.205.xx.xx

อยากจะให้ข่าวที่สร้างใหม่ ขึ้นในหน้าแรก ทำไงครับ..
widgets/document/index.php คะ-----

ความคิดเห็น #4 25 มี.ค. 2558 1.179.xxx.x

widgets/document/getnews.php คะ-----

<?php

// widgets/document/getnews.php

header("content-type: text/html; charset=UTF-8");

// inint

include ('../../bin/inint.php');

// ตรวจสอบ referer

if (gcms::isReferer() && preg_match('/^widget_([a-z0-9]+)_([0-9]+)_([0-9]+)_([0-9]+)_([0-9]+)_([0-9]+)_([0-9]+)_(list|icon|thumb)$/', $_POST['id'], $match)) {

// อ่านโมดูล

$sql = "SELECT `id`,`config`,`module` FROM `".DB_MODULES."` WHERE `id`=".(int)$match[2]." LIMIT 1";

$index = $cache->get($sql);

if (!$index) {

$index = $db->customQuery($sql);

if (sizeof($index) == 1) {

$index = $index[0];

// อ่าน config

gcms::r2config($index['config'], $index);

unset($index['config']);

// save cached

$cache->save($sql, $index);

} else {

$index = false;

}

}

if ($index && $match[4] > 0) {

// เรียงลำดับ

$sorts = array('Q.`last_update` DESC,Q.`id` DESC', 'Q.`create_date` DESC,Q.`id` DESC', 'Q.`published_date` DESC,Q.`last_update` DESC', 'Q.`id` DESC');

// query

$sql = "SELECT Q.`id`,D.`topic`,Q.`alias`,Q.`picture`,Q.`comment_date`,Q.`last_update`,Q.`create_date`,Q.`picture`,D.`description`,Q.`comments`,Q.`visited`,U.`status`,U.`id` AS `member_id`,U.`displayname`,U.`email`";

$sql .= " FROM `".DB_INDEX."` AS Q";

$sql .= " LEFT JOIN `".DB_USER."` AS U ON U.`id`=Q.`member_id`";

$sql .= " INNER JOIN `".DB_INDEX_DETAIL."` AS D ON D.`id`=Q.`id` AND D.`module_id`=Q.`module_id` AND D.`language` IN ('".LANGUAGE."','')";

$sql .= " WHERE Q.`module_id`=$index[id]";

if ($match[3] > 0) {

$sql .= " AND Q.category_id=$match[3]";

}

$sql .= " AND Q.`published`='1' AND Q.`index`='0' ORDER BY ".$sorts[$match[6]]." LIMIT $match[4]";

$datas = $cache->get($sql);

if (!$datas) {

$datas = $db->customQuery($sql);

$cache->save($sql, $datas);

}

// styles

$styles = in_array($match[8], array('list', 'icon', 'thumb')) ? $match[8] : 'list';

// เครื่องหมาย new

$valid_date = $mmktime - $match[5];

// template

$skin = gcms::loadtemplate($index['module'], 'document', 'widgetitem');

$patt = array('/{BG}/', '/http://gcms.in.th/forum.html?wbid=361/', '/อยากจะให้ข่าวที่สร้างใหม่ ขึ้นในหน้าแรก ทำไงครับ../', '/
อยากจะให้ข่าวที่สร้างใหม่ ขึ้นในหน้าแรก ทำไงครับ..
อยากจะให้ข่าวที่สร้างใหม่ ขึ้นอยู่ในหน้าแรก ทำไงครับ มือใหม่ครับ/', '/{LASTUPDATE}/', '/26478/',

'/{SENDER}/', '/0/', '/12/', '/1,402/', '/{THUMB}/', '/email/');

$widget = array();

foreach ($datas AS $i => $item) {

if ($i > 0 && $i % $match[7] == 0) {

$widget[] = '</div><div class="row '.$styles.'view">';

}

$bg = $bg == 'bg1' ? 'bg2' : 'bg1';

$replace = array();

$replace[] = "$bg background".rand(0, 5);

if ($config['module_url'] == '1') {

$replace[] = gcms::getURL($index['module'], $item['alias']);

} else {

$replace[] = gcms::getURL($index['module'], '', 0, $item['id']);

}

$replace[] = $item['topic'];

$replace[] = $item['description'];

$replace[] = gcms::mktime2date($item['create_date'], 'd M Y');

$replace[] = $item['member_id'];

$replace[] = $item['displayname'] == '' ? $item['email'] : $item['displayname'];

$replace[] = $item['status'];

$replace[] = $item['comments'];

$replace[] = $item['visited'];

if ($item['picture'] != '' && is_file(DATA_PATH."document/$item[picture]")) {

$replace[] = DATA_URL."document/$item[picture]";

} else {

$replace[] = WEB_URL."/$index[default_icon]";

}

if ($item['create_date'] > $valid_date && $item['comment_date'] == 0) {

$replace[] = 'new';

} elseif ($item['last_update'] > $valid_date || $item['comment_date'] > $valid_date) {

$replace[] = 'update';

} else {

$replace[] = '';

}

$widget[] = preg_replace($patt, $replace, $skin);

}

if (sizeof($widget) > 0) {

$patt = array('/{COLS}/', '/{(LNG_[A-Z0-9_]+)}/e');

$replace = array();

$replace[] = $match[7];

echo gcms::pregReplace($patt, $replace, '<div class="row '.$styles.'view">'.implode('', $widget).'</div>');

$replace[] = 'gcms::getLng';

}

}

}

ความคิดเห็น #5 25 มี.ค. 2558 1.179.xxx.x

โค้ดส่วนที่จะให้แสดงคะ

---------<section class="homepage">

<header class="bar2">

<h1><img alt="" src="http://gcms.in.th/skin/hrnarahos/img/megaphone.png" /> <span class="thsarabunnew"><strong>ข่าวรับสมัครงาน</strong></span></h1>

</header><div class="bg"></div><p class="right"><a class="icon-next" href="news-2.html" rel="nofollow"><span>ดูข่าวทั้งหมด</span></a></p>

</section>
ความคิดเห็น #6 26 มี.ค. 2558 110.78.xxx.xxx

ประชดหรือเปล่านี่....

1 คั้งค่าโมดูลในส่วนของ "การแสดงในหน้าแรก" หรือยังครับ .... ลองตรวจสอบดูในหน้าตั้งค่าโมดูลครับ

2 เขียนคำสั่งแสดง Widgets ถูกหรือเปล่า .... ให้โพสต์เฉพาะ "โค้ดส่วนที่จะให้แสดง" เท่านั้น อันอื่นไม่ต้องเอามา โดยสิ่งที่ต้องการเห็นจริงๆคือคำสั่งภายใต้ {...} เท่านั้นความคิดเห็น #7 25 มี.ค. 2558 49.49.xx.xx

ไม่ได้ประชดค่า หาวิธีมาหลายวันจนหมดหนทางแล้วค่า ^^

1 ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคะ

2 โค้ดส่วนที่จะแสดง คือ WIDGET_DOCUMENT_news-2 ซึ่งอยู่ภายใต้คำสั่ง {...} คะ
ความคิดเห็น #8 26 มี.ค. 2558 1.179.xxx.x

ลองใส่เป็น WIDGET_DOCUMENT module=news;cat=2 ดูครับ
ความคิดเห็น #9 26 มี.ค. 2558 223.204.xx.xx

ก็ยังไม่แสดงหน้าแรกคะ
ความคิดเห็น #10 27 มี.ค. 2558 119.42.xxx.xx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #10ก็ยังไม่แสดงหน้าแรกคะ


วิธีสุดท้าย

ส่งข้อมูล ftp มาให้ผม (ทางอีเมล์) และ Username+Password ของ แอดมินเว็บด้วย ผมจะเข้าไปดูให้ครับ
ความคิดเห็น #11 27 มี.ค. 2558 49.48.xxx.xxx

ขอบคุณคะ ส่งไปแล้วนะคะ ทาง mail : goragoddotcom@gmail.com

ความคิดเห็น #12 27 มี.ค. 2558 119.42.xxx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^