เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Calendar

Widget Calendar เป็น Widget มาตรฐานของ GCMS ครับ Widget นี้ จะเชื่อมต่อกับโมดูล document เพื่อทำการแสดง เรื่องที่เขียนหรือแก้ไขในวันที่นั้นๆบน Tooltip โดยอัตโนมัติ การติดตั้งใช้งาน สามารถติดตั้งที่ส่วนใดของเว็บก็ได้ครับโดยการแทรกโค้ด ดังต่อไปนี้
 

{WIDGET_CALENDAR}

ซึ่งโดยปกติแล้วโค้ดปฏิทินนี้จะถูกแทรกอยู่ที่ Template ของเว็บครับ

Related

^