เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

แจ้งชำระเงินหรือต่ออายุ

กรอกที่อยู่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์
กรอกชื่อโดมนที่คุณต้องการชำระเงิน เช่น domain.tld
เลือกแพ็คเก็จที่ต้องการ
Date and time of payment. As shown in the slip
บาท
ควรชำระเงินให้เป็นเศษสตางค์ เช่น ยอด 1,000 บาท ชำระ 1000.18 บาท เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
กรุณาระบุวิธีการที่คุณชำระเงินจากช่องทางต่างๆด้านบน
เลขที่อ้างอิงจากสลิปโอนเงิน ของธนาคาร (ไม่มีไม่ต้องระบุ)
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบการทำรายการ กรุณาชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนแจ้งชำระเงิน
^