เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ecommerce-master GCMS V10.0.0 พบปัญหา ใส่รูปภาพในช่อง รายละเอียด

ecommerce-master GCMS V10.0.0 พบปัญหา ใส่รูปภาพในช่อง รายละเอียด
ขอสอบถามปัญหา ครับ
ตอนนี้ใช้ ecommerce-master GCMS V10.0.0
พบปัญหา ในมุมมองของลูกค้า กด add cart (ตะกร้าสินค้า)ไม่ได้ ถ้าหากมีแนบรูปภาพในช่องรายละเอียดสินค้า
แต่ถ้าไม่แนบรูปภาพ จะสามารถ add cart (ตะกร้าสินค้า) ได้ปกติ
02 Feb 2020 2 103

ecommerce-master GCMS V10.0.0 พบปัญหา ใส่รูปภาพในช่อง รายละเอียด
ในมุมมองลูกค้า ครับ
comments #1 02 Feb 2020 49.230.xx.xx

แก้ไขให้แล้วครับ
comments #2 13 Mar 2020 110.168.xx.xx
Comment
Upload jpg, jpeg, gif, png files no larger than 1024
^