เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ทำเป็นรูปลิงค์ไม่ได้ครับ

ทำเป็นรูปลิงค์ไม่ได้ครับ
ทำเป็นรูปลิงค์ไปแว็บไซต์อื่นไม่ได้ครับ พอกดที่รูปก็จะเป็นโชว์รูปที่กดแทนไม่ไปยังเว็บไซต์อื่น แก้ไขยังไงครับ
02 Oct 2019 2 214

ทำเป็นรูปลิงค์ไม่ได้ครับ
พอกดที่รูปก็จะเป็นแบบนี้ครับ
comments #1 02 Oct 2019 223.205.xxx.xxx

ใส่ คลาส nozoom ให้กับ tag img ครับ หรือ ให้ใช้รูปที่มีขนาดพอดีกับพื้นที่แสดงผล
<a.....><img src="....." class="nozoom"></a>

เนื่องจากระบบจะแสดงรุปภาพขนาดจริง หากรูปภาพที่แสดงอยู่ถูกย่อขนาดไว้
comments #2 26 Oct 2019 110.168.xx.xxx
Comment
Upload jpg, jpeg, gif, png files no larger than 1024
^