เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

แจ้งปัญหา การติดตั้ง อัปเกรด GCMS

พบปัญหาการติดตั้งและอัปเกรด แล้วมี Error ผมแก้ไขให้แล้วนะครับ

ใครที่อัปเกรดแล้ว ถ้ามี Error เกี่ยวกับ I.page ให้ดำเนินการดังนี้

ตรวจสอบว่ามี คอลัมน์ page ในตาราง xxx_index หรือไม่
ถ้าไม่พบให้เพิ่มคอลัมน์ page ลงในตาราง xxx_index ชนิด VARCHAR(20) DEFAULT NULL

ตัวติดตั้งและอัปเกรดล่าสุด ผมแก้ไขให้แล้ว
16 Oct 2018 0 150
No comments yet
Comment
Upload jpg, jpeg, gif, png files no larger than 1024
^