เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การจัดเรียงบุคคลในโมดูล personnel

กรณีที่บุคคลอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน มีตัวเลขการเรียงลำดับเดียวกัน เราสามารถกำหนดว่าจะให้ใครแสดงก่อน-หลังได้หรือเปล่าครับ
ตัวอย่างเช่น กรณีมีการเรียงลำดับความสำคัญของบุคคลและความอาวุโส โดยให้ผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ระดับเดียวกันอยู่ในแถวเดียวกัน แต่ให้ผู้อาวุโสกว่าแสดงก่อน ตามด้วยผู้อาวุโสน้อยกว่า ประมาณนี้ครับ
03 Aug 2018 2 226

เพิ่มเติมครับ กรณีที่เราต้องการให้แสดงผลแบบแผนภูมิต้นไม้ โดยแยกตามระดับความสัมพันธ์จะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรครับ
comments #1 03 Aug 2018 124.121.xxx.xxx

ทำไม่ได้ทั้งสองอย่างครับ ลำดับคองบุคคลากรใช้ในการจัดกลุ่มบุคคลากรจากบนลงล่างเท่านั้น
ส่วนแผนภูมิต้นไม้ ยังทำไม่ได้ครับ หลักๆคือยังนึกไม่ออกว่าบน mobile จะแสดงผลยังไง
comments #2 03 Aug 2018 110.168.xx.xx
Comment
Upload jpg, jpeg, gif, png files no larger than 1024
^