เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Textlink

Widget Textlink เป็น Widget สำหรับจัดการแสดงผล Textlink และ แบนเนอร์ ต่างๆบน GCMS โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • สามารถแสดงผลแบนเนอร์ได้
  • สามารถแสดงผลเป็น Textlink ได้ (ตัวอย่าง กรอบ Textlinks หรือ footer ของ Goragod.com)
  • สามารถแสดงผลหน้า sponsor ได้ (ตัวอย่าง http://www.goragod.com/sponsor.html)
  • ไม่จำกัดขนาดรูป ทำให้สามารถจัดการลิงค์ที่ตำแหน่งไหนของเว็บก็ได้
  • สามารถกำหนดระยะเวลาการแสดงผลของลิงค์หรือแบนเนอร์ได้ ซึ่งแบนเนอร์จะไม่แสดงผลเมื่อถึงกำหนดอายุโดยอัตโนมัติ
  • สามารถเปิด-ปิด การแสดงผลลิงค์ หรือ แบนเนอร์นั้นๆชั่วคราวได้
  • ติดตั้ง แสดงผลที่ไหนก็ได้ ในลักษณะของ Widget ด้วยการเขียนข้อความ

การติดตั้ง

การติดตั้ง ให้นำโฟลเดอร์ textlink/ ไปไว้ที่โฟลเดอร์ widgets/ เลยครับ หลังจากนั้นให้เข้าระบบแอดมินของ GCMS จะเห็นเมนู Textlink ในเมนู ส่วนเสริม เพิ่มเติม ในครั้งแรกเมื่อคลิกที่เมนู Textlink โปรแกรมจะแจ้งให้ทำการติดตั้ง ซึ่งคุณจะต้องดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยก่อน

หากพบคำเตือนว่า vars.php ไม่สามารถเขียนได้ ให้ทำการปรับ chmod ให้ไฟล์ bin/vars.php ให้เป็น 777 ก่อน

การใช้งาน

การใช้งานส่วนแอดมินคงไม่ยากอะไรนะครับ สามารถจัดการได้เหมือนกับส่วนอื่นๆ มีหัวข้อที่อาจสับสนได้ก็คือ ชนิดของลิงค์ ซึ่งมีตัวเลือกหลักๆดังนี้

  • row ตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงลิงค์ เฉพาะ Tag a เท่านั้น เหมาะสำหรับการแสดงผลลิงค์เป็นแถวๆ เช่นการแสดงผลลิงค์ในส่วนของ footer ซึ่งหากมีการแสดงผลหลายๆลิงค์ในส่วนนี้ ลิงค์แต่ละอันจะถูกคั่นด้วย |
  • image ตัวเลือกนี้ ระบบจะแสดงลิงค์ในลักษณะของรูปภาพ พร้อมลิงค์ เหมาะสำหรับการแสดงแบนเนอร์ หรือ การแลกลิงค์

การกำหนดรูปแบบลิงค์ชนิดต่างๆ สามารถแก้ไขได้ที่ส่วนภาษาของ Textlink ครับ

สำหรับกรอบข้อความเพิ่มเติมที่อยู่ติดๆกัน สามารถกรอกตัวเลขตั้่งแต่ 1-99 เพื่อเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมสำหรับนำลิงค์ไปวางไว่ที่ตำแหน่งอื่นๆได้ (สามารถดูตัวอย่างข้อความได้ที่กรอบข้างๆกันครับ)

ตัวอย่างโค้ด ในกรอบ Textlinks ครับ

<div class="widget links-box">
<p class="h"><span><em>L</em>inks</span></p>
<ul>
{WIDGET_TEXTLINK_list}
 <li style="text-align:right"><a href="http://gcms.goragod.com/sponsor.html" title="Sponsor">Sponsor</a></li>
</ul>
</div>

ตัวอย่างโค้ด ในกรอบ footer ครับ

<div id="text-links">
{WIDGET_TEXTLINK_row1}
<br />
{WIDGET_TEXTLINK_row2}
</div>

ตัวอย่างโค้ด ในหน้า sponsor ครับ

{WIDGET_TEXTLINK_3_link_row1_row2}

เลข 3 คือจำนวนรายการต่อแถว หรือจำนวนคอลัมน์นั่นแหละครับ และ link,row1,row2 คือชนิดของแบนเนอร์ ที่ต้องการแสดง ซึ่งแบนเนอร์ที่สามารถแสดงในหน้านี้ได้ จะต้องเป็นแบนเนอร์ที่มีรูปภาพเท่านั้น และแบนเนอร์ ที่ต้องการควรมีขนาดเท่าๆกัน เพื่อความสวยงาม

สามารถดูตัวอย่างได้ที่หน้าเว็บ Goragod.com นะครับ

Widget Textlink ใช้งานร่วมกับ GCMS 4.3.1 ขึ้นไปเท่านั้นครับ
ผู้เขียน : Goragod
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค. 2554
ป้ายกำกับ : Widget Textlink

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^