เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Gallery

Widget Gallery เป็น Widget มาตรฐานอันหนึ่งที่ติดตั้งมาแล้วพร้อมกับ GCMS 4.1.0 นะครับ โดยมีลักษณะเป็น Widget ที่แสดงรูปภาพที่อัปโหลดไว้ที่ http://gallery.gcms.in.th ซึ่งเป็นเว็บอัปโหลดแกลอรี่

Widget นี้มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ของ GCMS 4.1.0 ที่สามารถจัดการ Widget ได้บนเว็บ ซึ่งคุณสามารถเข้าจัดการแสดงผลของ Widget ได้ที่ส่วนของแอดมิน เมนู ส่วนเสริม => Gallery ซึ่งคุณสามารถกำหนดให้ Widget สามารถแสดงรูปภาพจาก tag ที่คุณต้องการ หรือ แสดงรูปภาพ เฉพาะที่คุณอัปโหลดไว้ยัง http://gallery.gcms.in.th ได้
การติดตั้ง สามารถทำได้โดยการแทรกคำสั่ง {WIDGET_GALLERY} ไว้ที่ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง ซึ่งปกติ ผมได้ติดตั้งไว้ที่ส่วนของ Sidebar ใน Template (skin/default/index.html) ให้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ต้องการแสดง Widget นี้เป็นแกลอรี่บนเว็บไซต์ของตัวเองสามารถกำหนด URL เป็น http://domain.tld/gallery.rss ได้ครับ (เปลี่ยน domain.tld เป้นโดเมนของเว็บไซต์ตัวเองนะครับ) หรืออาจจะใช้ Wiget Album ก็ได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^