GCMS Ajax CMS

เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Calendar

Widget Calendar
Widget Calendar เป็น Widget มาตรฐานของ GCMS ครับ Widget นี้ จะเชื่อมต่อกับโมดูล document เพื่อทำการแสดง เรื่องที่เขียนหรือแก้ไขในวันที่นั้นๆบน Tooltip โดยอัตโนมัติ การติดตั้งใช้งาน สามารถติดตั้งที่ส่วนใดของเว็บก็ได้ครับโดยการแทรกโค้ด ดังต่อไปนี้
 

{WIDGET_CALENDAR}

ซึ่งโดยปกติแล้วโค้ดปฏิทินนี้จะถูกแทรกอยู่ที่ Template ของเว็บครับ
ผู้เขียน : Goragod
โพสต์เมื่อ : 28 พ.ย. 2553
ป้ายกำกับ : Widget Calendar

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^