เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Album

Widget Album เป็น Widget ที่ใช้แสดงรูปภาพของอัลบัม สำหรับโมดูล Gallery เหมาะสำหรับใช้แสดงตัวอย่างอัลบัมล่าสุดในหน้าแรกของเว็บไซต์ครับ วิธีการใช้งานก็แสนง่าย ด้วยการแทรกคำสั่งลงในตำแหน่งที่ต้องการ
<div class="widget">
<header><h1>Gallery Album</h1></header>
{WIDGET_ALBUM_rows_cols}
</div>

โดยที่ rows และ cols คือ จำนวนแถวและคอลัมน์ที่ต้องการครับ ซึ่งถ้าไม่กำหนด Widget จะแสดงผลแบบ 2 แถว 3 คอลัมน์ และ Widget จะทำการแสดงผลอัลบัมล่าสุดก่อนเสมอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^