เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ป้ายกำกับ ระบบภาษาของ GCMS

ระบบภาษาของ GCMS
ระบบภาษาของ GCMS

28 พ.ย. 2553 0 2,672

GCMS สามารถรองรับหลายภาษาได้อยู่ในตัวครับ เนื่องจาก GCMS ใช้ UTF-8 เป็น encoding ทำให้สามารถรองรับได้หลากหลายภาษาทั่วโลก และ GCMS ยังได้แยกไฟล์ภาษา..

1
^