เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ป้ายกำกับ ปัญหา undefined function mb_strlen()

ปัญหา undefined function mb_strlen()
ปัญหา undefined function mb_strlen()

15 พ.ค. 2554 0 4,234

mb_strlen() เป็นฟังก์ชั่นในกลุ่ม Multi Byte ของ PHP ซึ่งมีการเรียกใช้ฟังก์ชั่นนี้ในหลายๆที่ด้วยกันบน GCMS ซึ่งแต่เดิมมีฟังก์ชั่นนี้สำรองอยู่ในกรณีท..

1
^