เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Fatal error Undefined class constant MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND

ข้อผิดพลาดของ PHP Undefined class constant MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND เกิดจากการที่ PHP ไม่รองรับการใช้งาน ไดร์เวอร์ของ MySQL ของ PDO ครับ ซึ่งปกติแล้วไดร์เวอร์ตัวนี้มักจะติดตั้งมาพร้อมกับ PHP แล้วแต่อาจไม่ได้ถูกเปิดใช้ ซึ่งเราสามารถเปิดใช้ได้ครับ หากเป็น Server จำลองหรือเป็น Server ของเราเอง
  • มองหา php.ini (บน Windows อาจอยู่ที่ C:\Windiws\php.ini หรือว่าบน Ubuntu อาจอยู่ที่ /etc/php5/apache2/php.ini  ให้ลองหาดูนะครับ)
  • เปิด php.ini ด้วย Text Editor
  • มองหาบรรทัด
    ;extension=php_pdo_mysql.dll
  • เอาเครื่องหมาย ; หน้าข้อความออก
    extension=php_pdo_mysql.dll
  • Restat Apache

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^