เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

มีอะไรใหม่ใน GCMS เวอร์ชั่น 8.1.0

GCMS ออกเวอร์ชั่นใหม่ค่อนข้างเร็วมากนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เหตุผลที่ต้องมีการออกเวอร์ชั่นใหม่ก็เพื่อแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ ตามโจทย์ที่ผมได้รับจากการออกแบบเว็บไซต์ให้ลูกค้า ซึ่งผมก็ได้เอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการมาผนวกรวมไว้บน GCMS เวอร์ชั่นใหม่ด้วย โดยที่ GCMS 8.1.0 มีการเปลี่ยนแปลงตามนี้
  1. มีการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลบางรายการ สำหรับ แกลอรี่ และ บอร์ด
  2. มีการปรับปรุงกระบวนการค้นหา เพื่อผลลัพท์ที่แม่นยำขึ้น ตามลำดับความสำคัญของโมดูล เช่น ให้เนื้อหาที่สร้างจากโมดูล index มีลำดับความสำคัญสูงสุด และ document และ board มีลำดับความสำคัญรองลงมาตามลำดับ
  3. มีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมถึงข้อผิดพลาดร้ายแรงตามที่ได้เคยแจ้งเตือนไปไว้แล้วด้วย
แนะนำให้ผู้ใช้ทุกท่านอัปเกรดนะครับ โดยเฉพาะผู้ใช้ GCMS เวอร์ชั่น 8.0.0 ส่วนผู้ใช้ GCMS เวอร์ชั่นอื่นๆรบกวนอ่านวิธีการอัปเกรดก่อนนะครับ ตามนี้ http://gcms.in.th/howto/....html

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^