เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

แจ้งปัญหาการติดตั้ง และใช้งาน GCMS

ใครที่มีปัญหาการติดตั้ง และ การใช้งาน ไม่ว่ากรณีใด รบกวนแจ้งปัญหาการใช้งานเหล่านั้น พร้อม รายละเอียดที่พบ และ URL ได้ที่นี่นะครับ (หรือตั้งกระทู้ใหม่ก็ได้)รบกวนให้แจ้งนะครับ เพื่อที่ผมจะได้นำปัญหาที่พบไปปรับปรุง....เนื่องจากผมทำ GCMS เพียงคนเดียว ความผิดพลาดใดๆอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีคนช่วยทดสอบ บางทีผมก็อาจพลาดได้ เลยอยากของความร่วมมือ ผู้ใช้งานทุกท่าน ช่วยแจ้งผล ด้วย

29 พ.ย. 2553 39 3,507

แจ้งปัญหาการติดตั้ง และใช้งาน GCMS


สวัสดีครับท่าน goragod พอดีผมลองโหลดแล้วลองทดสอบติดตั้งผ่าน appserv ในเครื่องนะครับ

เวลาเข้า admin จะมีปัญหาดังนี้ครับ


ความคิดเห็น #1 29 พ.ย. 2553 118.173.xxx.xx
ความคิดเห็น #2 29 พ.ย. 2553 222.123.xx.xxx

อัปเดท ระบบติดตั้งเล็กน้อย (แก้ไข URL ของ help ให้ชี้ไปที่บทความใหม่ให้ถูกต้อง เนื่องจากมีการเขียนบทควาทใหม่)

อัปเดท template ไม่แสดงพื้นหลัง และ logo สำหรับคนที่ติดตั้งแล้วเห็นพืนหลังเป็นสีขาว (ไม่ได้อัปโหลดรูปภาพไว้ให้)

อัปเดท filemanager ที่ไฟล์ config.php ของ filemanager ที่ไม่สามารถอัปโหลดได้ (สำคัญ)

อัปเดท Widget RSS,RSSTab และ Gallery เนื่องจาก url ของ Widget ไม่สมบูรณ์ (สำคัญ) สามารถอัปโหลดทั้งโฟลเดอรืไปปแทนของเดิมได้ครับอยู่ที่ดาวน์โหลดล่าสุดเลยครับ ใครไม่พบปัญหาไม่ต้องอัปเดทก็ได้ครับ แต่อัปเดท สำคัญ จำเป็นนะครับ  
ความคิดเห็น #3 29 พ.ย. 2553 222.123.xx.xxx

รู้สึกจะลืมแก้ตรง ส่งเมล์ ในกล่อง สมาชิก(login) ยังเป็น to=admin อยุ่
ความคิดเห็น #4 29 พ.ย. 2553 124.120.xxx.xxx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #4รู้สึกจะลืมแก้ตรง ส่งเมล์ ในกล่อง สมาชิก(login) ยังเป็น to=admin อยุ่


ถูกแล้วครับ ไอคอนนั้น เป็นการส่งเมล์ถึง แอดมิน เท่านั้นครับไม่ได้ส่งให้คนอื่น และไม่สามารถเป็นตัวเองได้ เนื่องจาก ไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งเมล์ให้ตัวเองครับถ้าจะสังเกตุดูดีๆ ผมจะไม่แสดง อีเมล์ของใครเลยบนเว็บไซต์ เพื่อป้องกัน พวกโปรแกรมอ่านอีเมล์ครับ (นอกจากอีเมล์ของแอดมิน) ซึ่งเป็นนโยบาย ความเป็นส่วนตัว ที่ผมวางไว้ครับการส่งเมล์ ผมกำหนดให้ทำได้เฉพาะกับ สมาชิกด้วยกันเท่านั้น เพื่อป้องกัน คนอื่นใช้ เว็บของเราเป็นฐานในการส่งเมล์ และเราสามารถส่งเมล์ถึงสมาชิกคนอื่นๆได้ โดยการ คลิกที่ไอคอน จดหมาย ที่ tooltip ของสมาชิกคนั้นๆ ครับ
ความคิดเห็น #5 30 พ.ย. 2553 223.206.xxx.xxx

(กล่องสมาชิก) มันยังเป็น #module=sendpm&to=admin ซึ่งมัน จะแสดงไม่พบหน้าที่เรียก

(tooltip) #module=sendmail&to=1 จะส่งได้
ความคิดเห็น #6 30 พ.ย. 2553 58.10.xxx.xxx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #6(กล่องสมาชิก) มันยังเป็น #module=sendpm&to=admin ซึ่งมัน จะแสดงไม่พบหน้าที่เรียก

(tooltip) #module=sendmail&to=1 จะส่งได้


ก็ถูกต้องแล้วครับ ในฐานะ แอดมิน เมื่อเรา login อยู่ เราจะไม่สามารถส่งเมล์หา แอดมิน (ตัวเอง) ได้ครับส่งหา id 1 ถึงแม้จะแสดงผล แต่ถ้ากดส่งก็ส่งไม่ได้อยู่ดีครับ เพราะตอนส่งจะถูกอ่านอีเมล์อีกครั้ง ซึ่งถ้าเป็นตัวเองก็ส่งไม่ได้อยู่ดีกฏการส่งอีเมล์ทั่วไปของ GCMS

1.ไม่สามารถส่งอีเมล์หาตัวเองได้ (ปกติโปรแกรมส่งเมมล์จะ error หาก ผู้ส่งและผู้รับเป็นอีเมล์เดียวกัน)

2.การส่งเมล์ สามารถส่งหาสมาชิกด้วยกันเท่านั้น

3.ผู้รับอีเมล์ จะถุกระบุโดย id เช่น to=50 หมายถึง ส่งเมล์หาสมาขิกหมายเลข 50

4.คีย์เวอร์ด admin ที่ใช้สำหรับส่งเมล์ จะถูกกำหนดโดย $config['admin_id'] ซึ่งคีย์เวอร์ดนี้ จะระบุให้ส่งเมล์หาสมาชิก id นี้ (สามารถกำหนดได้ที่ แอดมิน) เหตุผลที่ระบุแบบนี้ ก็เพราะว่า GCMS ยอมให้มีแอดมิน ได้หลายคน ระบบจะไม่รู้ว่าใครมีสถานะเป็น แอดมิน (หากมีหลายคน) และ หมายเลขนี้ จะถูกติดตั้งมาพร้อมกับตอนติดตั้ง GCMS ในครั้งแรก และมีสถานะเป็นแอดมินอยู่ก่อนแล้วปล. ในเบื้องต้น $config['admin_id'] ไม่ได้กำหนดความสำคัญใดๆกับระบบ และจะถูกใช้ สำหรับการส่งอีเมล์เท่านั้น
ความคิดเห็น #7 30 พ.ย. 2553 223.206.xxx.xxx

ok ครับ เพื่อป้องกันความสับสนอาจเกิดจากข้อความกำกวม ผมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ดังนี้ (สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้)1. ที่ language/th.php เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป (เป็นข้อความแจ้งเตือนใหม่ เพื่อป้องกันการสับสน)

 
$lng['SEND_MAIL_ERROR'] = '<b>ขออภัย : </b>ไม่สามารถส่งอีเมล์หาสมาชิกที่เลือกได้ เนื่องจาก ไม่สามารถส่งหาตัวเองได้ หรือ ไม่พบสมาชิกที่ต้องการ';


2. ที่ modules/member/sendmail.php เปลี่ยน บรรทัดที่ 19 และ 20 ให้เป็นตัวแปรตามที่ได้เพิ่มใหม่

$title = strip_tags($lng['SEND_MAIL_ERROR']);

$content = '<div class="error">'.$lng['SEND_MAIL_ERROR'].'</div>';


3. ที่ js/gcms.js แก้ไขบรรทัดที่ 30 เป็นแบบนี้

loaddoc(WEB_URL + 'index.php?module=sendmail&to=admin');
สำหรัับดาวน์โหลดใหม่ ผมได้แก้ไขตามนี้ให้แล้วนะครับ
ความคิดเห็น #8 30 พ.ย. 2553 223.206.xxx.xxx
ความคิดเห็น #9 30 พ.ย. 2553 58.10.xxx.xxx


ติดตั้งเสร็จใช้งานได้บน localhost แต่ทำไมจึง login ด้วย admin,admin ในหน้า home page ไม่ได้ครับ หรือว่า admin มีหน้า login ต่างหาก มันขึ้นว่าขออภัยไม่พบสมาชิกที่เลือก


ความคิดเห็น #10 08 ธ.ค. 2553 122.154.xx.xxx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #10


ติดตั้งเสร็จใช้งานได้บน localhost แต่ทำไมจึง login ด้วย admin,admin ในหน้า home page ไม่ได้ครับ หรือว่า admin มีหน้า login ต่างหาก มันขึ้นว่าขออภัยไม่พบสมาชิกที่เลือก
ได้อัปเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยังครับ เวอร์ชั่นปัจจุบันไม่พบปัญหานี้ครับ ลองติดตั้งใหม่ดูห้ามแก้ไขข้อมูลสมาชิกในดาตาเบสเด็ดขาดครับ หากต้องการแก้ไขให้ทำผ่านเว็บเท่านั้น เพาะอาจทำให้ไม่สามารถ login ได้หลังจากติดตั้งเสร็จ ปกติ ระบบจะ login ให้เลย โดยใช้ชื่อ และ รหัสผ่านว่า admin หลังจากนั้นควรเข้าไปจัดการแก้ไข ข้อมูลสมาชิกของตัวเอง อีกครั้งครับ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลทำให้ ชื่อและรหัสผ่าน ตอนติดตั้ง ไม่สามารถใช้งานได้อีก
ความคิดเห็น #11 09 ธ.ค. 2553 222.123.xx.xxx

คริๆ..เด๋วกลับมาจากเที่ยว วันจันทร์ค่อยมาทดสอบ :37: มีเพิ่ม css3 คริๆ
ความคิดเห็น #12 09 ธ.ค. 2553 124.122.xxx.x

อัพ v.4.2.0 แล้วแจ่มๆเลยครับ แถมติดกูเกิ้ลง่ายด้วย..:37:
ความคิดเห็น #13 13 ธ.ค. 2553 58.10.xxx.xxx

ผมเปลี่ยนขนาดรูปแล้วครับทั้งใน config และก้ skin ทำไมรูปมันไมชัดเลยอ่ะครับ
ความคิดเห็น #14 27 ธ.ค. 2553 119.42.xxx.xx

รูปอะไรหว่า...ให้ข้อมูลมากกว่านี้หน่อยครับ
ความคิดเห็น #15 27 ธ.ค. 2553 117.47.xx.xx

รูปสมาชิกครับ
ความคิดเห็น #16 27 ธ.ค. 2553 119.42.xx.xx

โค้ดรูปภาพสมาชิก เหมือนกันหมดครับ ไม่แตกต่างกันทั้งบนเว็บผม และที่แจกถ้ารูปภาพที่ได้มีคุณภาพไม่ดีนัก หรือไม่เห็นรูปภาพ อาจเป็นไปได้ว่า1.ปรับขนาดของรูปที่อัปโหลดใน config ให้ตรงกันกับที่แสดงผล ซึ่งปกติคือ 50px

2.มีปัญหาที่ gd ของ Server อันนี้ต้องแจ้งผู้ดูและระบบให้ตรวจสอบครับ
ความคิดเห็น #17 27 ธ.ค. 2553 117.47.xx.xx

แจ้งปัญหาการติดตั้ง และใช้งาน GCMS
เวลาเอา mouse ไปซี้ที่

2 จะโชวข้อความ 1

3 จะโชวข้อความ 2

ความคิดเห็น #18 14 ม.ค. 2554 58.10.xxx.xxx

แล้วก็อีกอย่าง widget contact 

ตรง ส่งอีเมล์ถึง : ถ้าโชว์ชื่อแทนที่จะโชว์อีเมล์คงจะดีกว่าครับ:28:
ความคิดเห็น #19 14 ม.ค. 2554 58.10.xxx.xxx

คำตอบที่ 18 ช่างสรรหาจริง....คงยังแก้ไขอะไรไม่ได้ครับ เนื่องจาก ตัวเลขที่เห็น ถูกใช้ในโปแกรมครับ คงกำหนดอะไรไม่ได้ (เป็น id ของข้อความ เริ่มจาก 0) ซึ่งเป็นเหมือนกันทั้ง scroll และ slide ครับคำตอบที่ 19 จริงๆผมก็คิดแบบนั้น แต่เนื่องจาก อีเมล์ของระบบ (webmaster และ admin) ไม่ได้ระบุชื่อไว้ เลยไม่สามารถทำให้มีชื่อได้ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีจะทำให้มีชื่อได้ก็ตามที แต่อาจติดขัดเรื่องการใช้งานยาก ผมเลยเลือกที่จะแสดงอีเมล์อย่างเดียวครับ เช่นถ้ากำหนดให้ใส่ชื่อได้ ก็ต้องมีคำสั่งเพื่อกำหนดทั้งชื่อ และ อีเมล์ต่างหาก และ อาจป้องกันตัวอักษรที่อาจก่อปัญหาได้ยากกว่าอีกอย่างชื่อ อีเมล์นี้เป็นอีเมล์สาธารณะ เลยไม่มีความจำเป็นต้องปิดบังครับในกรณีที่อาจเป็นปัญหาว่า อีเมล์ที่เห็นไปใครหว่า? ผมแนะนำให้เขียนข้อมูลเพื่อระบุชื่อเจ้าของอีเมล์ไว้ในหน้าที่แสดง contact form ครับ
ความคิดเห็น #20 14 ม.ค. 2554 223.207.xx.x

ขอทดสอบน่ะครับว่าจะบัคเหมือนเว็บผมม่ะ

หากเขียนโดยไม่ครอบโค้ด<div id="comment-list">{COMMENTLIST}</div>

<div id="comment-list">{COMMENTLIST}</div>
ความคิดเห็น #21 16 ม.ค. 2554 124.120.xxx.xx

ตกลงมัน bug มั้ย....
ความคิดเห็น #22 16 ม.ค. 2554 223.207.xx.xx

ออ..เข้าใจและว่าเธอหมายถึงอะไร...การเขียนโค้ดข้างต้นแล้ว มันไม่ได้แสดงตามที่เขียน ไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติครับ เพราะข้อความที่อยู่ภายใต้วงเล็บปีกกา ที่เขียนขึนบน GCMS จะถือว่าเป็นตัวแปร ดังนั้น ถ้าเขียนตัวแปรไว้ที่ไหน ตัวแปรนั้นๆ จะถูกแทนค่าโดย GCMS เสมออีกอย่าง ข้อความ ภายใต้วงเล็บปีกกา จะมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งปกติเราไม่ได้ใช้เขียนกันอยู่แล้ว และ GCMS ก็มีกฏในการแทนที่ตัวแปรของมันเอง ซึ่งถือว่าปลอดภัยถ้าจำเป็นต้องแสดงข้อความนั้นก็สามารถแสดงได้ครับ โดยการครอบข้อความภายในวงเล็บปีกกาด้วย tag เช่น{<span>LISTITEM</span>}ในขณะแสดงผลเราจะไม่รู้สึกถึง span แต่มันจะสามารถแสดงผลได้ตามต้องการ ครับ
ความคิดเห็น #23 16 ม.ค. 2554 223.207.xx.xx

สร้าง menu ไม่ได้ครับ
ความคิดเห็น #24 17 ม.ค. 2554 110.164.xxx.xxx

เอ..ก็สร้างได้นี่ครับชื่อโมดูลใหม่ จะต้องไม่เป็นชื่อ สงวน หรือ ชื่อโฟลเดอร์ต่างๆของ GCMS ครับ และควรเป็นภาษาอังกฤษถ้ายังสร้างไม่ได้ ลองระบุ ชื่อโมดูลที่สร้าง และ โมดูลที่ใช้มาทีครับ
ความคิดเห็น #25 17 ม.ค. 2554 223.207.xx.xxx


ตอนติดตั้ง แจ้งว่า insert user admin ไม่สำเร็จ และพอเข้าไปดูในฐานข้อมูล ไม่มีข้อมูล user เลยน๊ะครับทำให้ไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้เลยน๊ะครับ (user admin pass admin เข้าไม่ได้ครับ)- ISS 7 + php-5.3.5

- Mysql 5.1.46 


ความคิดเห็น #26 19 ม.ค. 2554 125.27.xx.xx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #26ตอนติดตั้ง แจ้งว่า insert user admin ไม่สำเร็จ และพอเข้าไปดูในฐานข้อมูล ไม่มีข้อมูล user เลยน๊ะครับทำให้ไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้เลยน๊ะครับ (user admin pass admin เข้าไม่ได้ครับ)- ISS 7 + php-5.3.5

- Mysql 5.1.46


INSERT INTO `gcms4_user` (`id`, `username`, `password`, `fname`, `lname`, `displayname`, `sex`, `email`, `birthday`, `website`, `company`, `introduce`, `icon`, `create_date`, `visited`, `pm`, `unread`, `lastvisited`, `ban_date`, `ban_count`, `point`, `post`, `reply`, `address1`, `address2`, `tambonID`, `tambon`, `districtID`, `district`, `provinceID`, `province`, `zipcode`, `country`, `phone1`, `phone2`, `activatecode`, `status`) VALUES

(1, 'admin', '93004d0edd4d9a76786ac71e0c7c5e93', '', '', '', '', 'admin@localhost', '0000-00-00', '', '', '', '', 1294575976, 447, '', '', 1294732922, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 2);


ความคิดเห็น #27 19 ม.ค. 2554 223.205.xx.xx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #27
อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #26ตอนติดตั้ง แจ้งว่า insert user admin ไม่สำเร็จ และพอเข้าไปดูในฐานข้อมูล ไม่มีข้อมูล user เลยน๊ะครับทำให้ไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้เลยน๊ะครับ (user admin pass admin เข้าไม่ได้ครับ)- ISS 7 + php-5.3.5

- Mysql 5.1.46


INSERT INTO `gcms4_user` (`id`, `username`, `password`, `fname`, `lname`, `displayname`, `sex`, `email`, `birthday`, `website`, `company`, `introduce`, `icon`, `create_date`, `visited`, `pm`, `unread`, `lastvisited`, `ban_date`, `ban_count`, `point`, `post`, `reply`, `address1`, `address2`, `tambonID`, `tambon`, `districtID`, `district`, `provinceID`, `province`, `zipcode`, `country`, `phone1`, `phone2`, `activatecode`, `status`) VALUES

(1, 'admin', '93004d0edd4d9a76786ac71e0c7c5e93', '', '', '', '', 'admin@localhost', '0000-00-00', '', '', '', '', 1294575976, 447, '', '', 1294732922, 0, 0, 0, 0, 1, '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 2);
เรียบร้อยครับผม ขอบพระคุณมากๆเลยครับ ^^ (รวดเร็วทันใจเหมือนเดิมเลยครับ ^^)
ความคิดเห็น #28 19 ม.ค. 2554 125.27.xx.xx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #11
อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #10


ติดตั้งเสร็จใช้งานได้บน localhost แต่ทำไมจึง login ด้วย admin,admin ในหน้า home page ไม่ได้ครับ หรือว่า admin มีหน้า login ต่างหาก มันขึ้นว่าขออภัยไม่พบสมาชิกที่เลือก
ได้อัปเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยังครับ เวอร์ชั่นปัจจุบันไม่พบปัญหานี้ครับ ลองติดตั้งใหม่ดูห้ามแก้ไขข้อมูลสมาชิกในดาตาเบสเด็ดขาดครับ หากต้องการแก้ไขให้ทำผ่านเว็บเท่านั้น เพาะอาจทำให้ไม่สามารถ login ได้หลังจากติดตั้งเสร็จ ปกติ ระบบจะ login ให้เลย โดยใช้ชื่อ และ รหัสผ่านว่า admin หลังจากนั้นควรเข้าไปจัดการแก้ไข ข้อมูลสมาชิกของตัวเอง อีกครั้งครับ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลทำให้ ชื่อและรหัสผ่าน ตอนติดตั้ง ไม่สามารถใช้งานได้อีก
ของผมก็เป็นเหมือนกันครับ... ผมโหลดเวอร์ชั่น 4.3.1 ติดตั้งได้ปกติ... หลังจากติดตั้งเสร็จ... ระบบจะ Login  เข้าหน้า Admin CP ให้อัตโนมัติ... ผมได้ทำการ Login out ออกจากหน้า Admin CP โดยไม่ได้แก้ไข้อมูลอะไร... แต่พอมา Login อีกครั้งปรากฏว่าไม่สามารถที่จะ Login เข้าได้ โดยสคริปหน้า Admin CP จะแจ้งว่า Password ไม่ถูกต้อง... ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร...
ความคิดเห็น #29 21 ม.ค. 2554 58.137.xx.xx

ลองดูฐานข้อมูลครับ ตาราง xxx_user จะต้องมี record แรกชื่อ admin ถ้าไม่มี ให้ลบข้อมูลในตารางออกให้หมด แล้วใช้คำสั่ง sql ตามคำตอบที่ 27 เพื่อใส่ข้อมูลใหม่อีกครั้งปล. ไม่ควรแก้ไข config ด้วยตัวเองก่อนการติดตั้ง (ถ้าไม่จำเป็น) ตัวติดตั้งจะดำเนินการต่างๆให้ และ มีส่วนแก้ไขค่ากำหนดต่างๆได้ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว
ความคิดเห็น #30 21 ม.ค. 2554 223.204.xxx.xx


เพิ่มเมนูใหม่มันแจ้งยังงี๊ครับ

Not FoundThe requested URL /gcms4/admin/404.php was not found on this server.

Apache/2.2.8 (Win32) PHP/5.2.6 Server at 127.0.0.1 Port 80

ความคิดเห็น #31 05 ก.พ. 2554 125.26.xxx.xxx

ลองติดตั้งใหม่ดูครับ...ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ อาจเป็นไปได้ว่า Javascript ไม่ทำงาน (สังเกตได้จากการที่้ว็บไม่เป็น Ajax)โค้ดไม่น่ามีปัญหานะครับ (ทดสอบได้จากตัวอย่าง http://gcms4.goragod.com)

ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ และ อยู่บน Server รบกวนส่ง Username+Password ให้ผมทาง email ก้ได้ครับ ผมจะเข้าไปดูให้
ความคิดเห็น #32 06 ก.พ. 2554 223.204.xxx.xx

สวัสดีครับ

ผมได้ทำการติดตั้ง ลงบน server จริงนะครับ

ติดตั้งผ่านทุกอย่าง ยกเว้นตรง INSERT administrator data..... มันเป็นเครื่องหมาย ผิด สีแดงน่ะครับคือไม่สามารถ เพิ่มข้อมูล admin ได้

พอผมลองเข้าไปดูตาราง ก็ไม่มีข้อมูลอยู่ผมลองสมัครสมาชิกใหม่ ก็ไม่ได้ครับ คือ ระบบ แจ้งว่า สมัครสมาชิกเรียบร้อย แต่พอไปดูใน ตาราง กลับไม่มีข้อมูล user ที่สมัครเลยครับ (รวมไปถึง user ที่เป็น admin ด้วย)ได้ลอง แทรก ข้อมูลใหม่ผ่าน phpmyadmin เป็น user admin ข้อมุลทุกอย่าง เอามาจาก localhost (ที่เป็นพวก username, password และ status)และลองกลับมา login ดูอีกครั้ง ก็ไม่สามารถ login ด้วย user นี้ได้ปล. ผมได้ทดสอบ ใน localhost ติดตั้งผ่าน ไม่มีปัญหาอะไรครับ

พอลองเอาขึ้น server จริงๆ ก็เกิดปัญหาครับรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ
ความคิดเห็น #33 09 ก.พ. 2554 58.8.xx.xxx

ได้ลองทำตาม คห. 27 เพื่อ แอด เฉพาะ admin ตอนนี้ ข้อมูล admin มีแล้วนะครับแต่ว่า ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้เหมือนเดิมครับอ้างอิงจาก ความคิดเห็น #33สวัสดีครับ

ผมได้ทำการติดตั้ง ลงบน server จริงนะครับ

ติดตั้งผ่านทุกอย่าง ยกเว้นตรง INSERT administrator data..... มันเป็นเครื่องหมาย ผิด สีแดงน่ะครับคือไม่สามารถ เพิ่มข้อมูล admin ได้

พอผมลองเข้าไปดูตาราง ก็ไม่มีข้อมูลอยู่ผมลองสมัครสมาชิกใหม่ ก็ไม่ได้ครับ คือ ระบบ แจ้งว่า สมัครสมาชิกเรียบร้อย แต่พอไปดูใน ตาราง กลับไม่มีข้อมูล user ที่สมัครเลยครับ (รวมไปถึง user ที่เป็น admin ด้วย)ได้ลอง แทรก ข้อมูลใหม่ผ่าน phpmyadmin เป็น user admin ข้อมุลทุกอย่าง เอามาจาก localhost (ที่เป็นพวก username, password และ status)และลองกลับมา login ดูอีกครั้ง ก็ไม่สามารถ login ด้วย user นี้ได้ปล. ผมได้ทดสอบ ใน localhost ติดตั้งผ่าน ไม่มีปัญหาอะไรครับ

พอลองเอาขึ้น server จริงๆ ก็เกิดปัญหาครับรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ
ความคิดเห็น #34 09 ก.พ. 2554 58.8.xx.xxx

ส่ง username+password ของ ftp+phpmyadmin ให้ผมทางอีเมล์ได้มั้ยครับ ตอบตรงๆ ว่าทดสอบโค้ดแล้วปกติดี
ความคิดเห็น #35 10 ก.พ. 2554 223.207.xx.xxx


รู้สึกว่าตรง  INSERT administrator data ... ตอนติดตั้งมีปัญหาบางอย่างครับ ผมทดลองติดตั้ง

บนเครื่อง localhost ใช้ Zend Server ปรากฏว่าไม่สามารถสร้างข้อมูลของ administrator ได้แต่พอ

ลองมาลง usbwebserver 8 กลับติดตั้งได้เฉลยเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด


ความคิดเห็น #36 11 ก.พ. 2554 122.154.xx.xxx

ของผมเจอแบบนี้ครับ l.lang.contextmenu is undefined

http://localhost/gcms4/js/js.phpอันนี้ error ตรง widget contact ครับ แล้วตัว CKEDITOR ก็ไม่แสดงครับ
ความคิดเห็น #37 25 มี.ค. 2554 180.183.xx.xx

ช่วยอธิบาย gcms::isReferer()

คือผมเหมือนจะเข้าใจว่าเอาไว้ทำอะไร แต่ยังไม่กระจ่าง ว่าเราต้องใช้ตอนไหนเมื่อเราต้องการพิสูจตรวจสอบอะไร ช่วยอธิบายด้วยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็น #38 28 มี.ค. 2554 58.10.xxx.xxx

isReferer() เอาไว้ตรวจสอบหน้าที่เรียกว่ามาจากภายในเว็บไซต์ครับ ปกติเราจะใช้ฟังก์ชั้นนี้ในหน้าที่ถูกเรียกมาโดย Ajax ทั้งหมด เพื่อป้องกันการแอบส่งค่ามาจากที่อื่น นอกเว็บไซต์ครับ
ความคิดเห็น #39 28 มี.ค. 2554 223.207.xx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^