เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

widget download แบบกำหนด หมวดหมู่ ต้องใช้ยังครับ

เห็นในโมดูล download มันมีการกำหนดหมวดหมู่ แต่ widget จะดึงเฉพาะหมวดที่ต้องการอย่างรครับ
03 ต.ค. 2563 1 909

เจอวิธีแล้ว พอดีตอนแรกไล่หาไม่เจอ https://gcms.in.th/forum.html?wbid=560
ความคิดเห็น #1 04 ธ.ค. 2563 58.8.xx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^