เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

เพิ่มเมนูไม่ได้ครับ

เพิ่มเมนูไม่ได้ครับ
เพิ่มเมนูไม่ได้ครับ ตรงลำดับเมนู พิมพ์ไม่ได้ ติดต้้งโปรแกรมไว้ในเครื่องครับ
18 ก.ย. 2563 1 813

ถ้ายังไม่เคยมีเมนูมาก่อน จะไม่มีตัวเลือกให้เลือก ต้องเลือกตัวเลือกเป็นเมนูระดับบนสุดเท่านั้น (สามารถเลือกรายการใดก่อนก้ได้ เมื่อสร้างเมนูครบแล้วสามารถจัดเรียงเมนูอีกครั้งได้ในภายหลังด้วยการลากวาง ซึ่งจะง่ายกว่า)
ความคิดเห็น #1 20 พ.ย. 2563 124.122.x.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^