เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ecommerce-master GCMS V10.0.0 พบปัญหา ใส่รูปภาพในช่อง รายละเอียด

ecommerce-master GCMS V10.0.0 พบปัญหา ใส่รูปภาพในช่อง รายละเอียด
ขอสอบถามปัญหา ครับ
ตอนนี้ใช้ ecommerce-master GCMS V10.0.0
พบปัญหา ในมุมมองของลูกค้า กด add cart (ตะกร้าสินค้า)ไม่ได้ ถ้าหากมีแนบรูปภาพในช่องรายละเอียดสินค้า
แต่ถ้าไม่แนบรูปภาพ จะสามารถ add cart (ตะกร้าสินค้า) ได้ปกติ
02 ก.พ. 2563 2 826

ecommerce-master GCMS V10.0.0 พบปัญหา ใส่รูปภาพในช่อง รายละเอียด
ในมุมมองลูกค้า ครับ
ความคิดเห็น #1 02 ก.พ. 2563 49.230.xx.xx

แก้ไขให้แล้วครับ
ความคิดเห็น #2 13 มี.ค. 2563 110.168.xx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^