เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ติดตั้ง GCMS แล้วเชื่อมฐานข้อมูลไม่ได้ครับ

ติดตั้ง GCMS แล้วเชื่อมฐานข้อมูลไม่ได้ครับ
ติดตั้ง GCMS แล้วเชื่อมฐานข้อมูลไม่ได้ครับ ฟ้องดังภาพครับ
20 ต.ค. 2559 1 570

1.username + password ของฐานข้อมูล ไม่ถูกต้อง ให้สอบถามจากผู้ดูแลเว็บไซต์
2.ไม่มีฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการติดตั้ง หรือ username และ password ที่ใช้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการสร้างฐานข้อมูล ให้ทำการสร้างฐานข้อมูลก่อน หรือใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
ความคิดเห็น #1 27 ต.ค. 2559 171.97.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^