เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การส่งค่าเมื่อคลิ๊กปุ่ม

<form id=setup_frm class="setup_frm" name=setup_frm method=post action=index.php>

.

.

<input type=hidden id=write_id name=write_id value=1>

<input type=submit class="btn save" value="Save">

<input id="create" type=button class="btn" value="Create">

</form>

<script>

$G(window).Ready(function(){

new GForm("setup_frm","admin_save.php").onsubmit(doFormSubmit);

var create = new GForm("setup_frm","admin_create.php").onsubmit(doFormSubmit);

$G("create").onclick = function(){ create };

});

</script>
จะส่งค่าไปอีกไฟล์เมื่อคลิ๊กปุ่ม Create ยังไงครับ (แบบ gcms gajax)
25 พ.ค. 2559 1 786

ถ้าบน GCMS

callClick('create', function(){

$E('setup_frm').submit();

});
ความคิดเห็น #1 03 ก.ค. 2559 27.145.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^