เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

IIS และ URL Rewrite

IIS และ URL Rewrite
แลกเปลี่ยนและสอบถามครับ

มีเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ใช้งาน GCMS บนระบบปฏิบัติการ Windows Server ที่ใช้ IIS ในการจัดการ Webservice บ้างครับ

ผมมีข้อสงสัยและเป็นคำถามอยากแลกเปลี่ยนครับ

1. webconfig เพื่อใช้งาน urlrewrite บน iis ของแต่ละท่านมีการกำหนดค่าอย่างไรบ้างครับ

2. การ run gcms แบบ full ajax และให้ support seo (urlrewrite) เราจำเป็นต้องติดตั้งส่วนเสริมอะไรบ้างครับปัจจุบันผม import .httaccess เข้า iis และใช้งานแบบ เว็บไซต์ทั่วไปไม่ได้เปิด full ajax เพราะเมื่อเปิด full ajax และ urlrewirte พบว่า

มันจะไม่สามารถลิงค์ไปยัง url ที่เป็นภาษาไทยได้ปล. อนาคตคาดว่าจะยกเลิกระบบ windows และหันมา linux ถาวรครับ ;)ท่านใดมีข้อชี้แนะ รบกวนด้วยนะครับ

10 ม.ค. 2559 2 4,914

เผื่อท่านสมาชิก ท่านใดใช้ gcms บน iis เป็นข้อมูลครับ ผมทำให้มัน support url rewrite ผ่านแล้วเพิ่ม

$_SERVER['REQUEST_URI'] = isset($_GET['requesturi']) ? $_GET['requesturi'] : '/';ลงใน file index.phpและในส่วนของ webconfig เป็นดังนี้คัรบ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

<system.webServer>

<rewrite>

<rules>

<rule name="Imported Rule 1" stopProcessing="true">

<match url="^(feed|menu|sitemap|BingSiteAuth)\.(xml|rss)$" ignoreCase="false" />

<action type="Rewrite" url="{R:1}.php" appendQueryString="true" />

</rule>

<rule name="Imported Rule 2" stopProcessing="true">

<match url="^(.*).rss$" ignoreCase="false" />

<action type="Rewrite" url="feed.php?module={R:1}" appendQueryString="true" />

</rule>

<rule name="Imported Rule 3" stopProcessing="true">

<match url="." ignoreCase="false" />

<conditions logicalGrouping="MatchAll">

<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" ignoreCase="false" negate="true" />

<add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" ignoreCase="false" negate="true" />

</conditions>

<action type="Rewrite" url="index.php?requesturi=http://gcms.in.th/forum.html?wbid=493"/></rule>

</rules>

</rewrite>

</system.webServer>

</configuration>ขอขอบคุณท่านกรกฎ วิริยะ

ที่พัฒนา gcms ที่มีคุณภาพที่สุดของไทย ให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใช้กันครับ

ด้วยความเคารพ

ความคิดเห็น #1 12 ม.ค. 2559 183.88.xxx.xxx

ปกติแล้ว IIS จะไม่สามารถใช้ mod_rewrite ได้ครับ ถ้าจะให้ใช้ได้ต้องลง module mod_rewrite ลงไปก่อน หรือไม่ก็ใช้ webConfig เหมือนด้านบน และ อีกวิธีคือไปตั้งค่าหน้า 404 ให้ชี้ไปที่ index.php
ความคิดเห็น #2 18 ม.ค. 2559 124.122.xxx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^