เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

อัพขึ้น Server ติดตั้งเรียบร้อยเข้าเมนูผู้ดูแลระบบเมนูไม่แสดง

อัพขึ้น Server ติดตั้งเรียบร้อยเข้าเมนูผู้ดูแลระบบเมนูไม่แสดง
อัพขึ้น Server ติดตั้งเรียบร้อยเข้าเมนูผูดูแลระบบเมนูไม่แสดง มีวิธีแก้ยังไหงบ้างครับ

ลองอ่านจากบทความเก่าๆ ยังงง
21 ธ.ค. 2558 2 1,017

ใช้ v.10.1.2 ครับ
ความคิดเห็น #1 21 ธ.ค. 2558 182.52.xxx.xxx

แก้ได้แล้ว นะครับโดยเข้าไปแก้ใน bin/load.php เวอร์ชั่น 10.2.0 บรรทัดที่ 108 จาก

// เวอร์ชั่นของ PHP

define('OLD_PHP', version_compare(PHP_VERSION, '5.3.0', '<'));เปลียนเป็น ตามเวอร์ชั่น php server ของเรานะครับของผมอาจจะเก่ากว่า

define('OLD_PHP', version_compare(PHP_VERSION, '4.0.10', '<'));โชคดีนะครับ
ความคิดเห็น #2 22 ธ.ค. 2558 113.53.xxx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^