เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ช่วยหน่อยค่ะอยากดึงข้อมูลหลายตารางแล้วแสดงผลหน้าเว็บทำอย่างไรค่ะ

ช่วยหน่อยค่ะอยากดึงข้อมูลหลายตารางแล้วแสดงผลหน้าเว็บทำอย่างไรค่ะ
นี้คือ database

- Possible Points คือจำนวนข้อสอบ

- Stu1,2,... คือข้อที่1,2... ที่นักเรียนตอบ

- Prikey1,2,... คือเฉลยของข้อสอบ

อยากให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วมาแสดงหน้าเว็บในรูปแบบตาราง

ตารางที่1 อยากให้แสดงเฉลย

ตารางที่2 อยากให้แสดงจำนวนนักเรียนที่ตอบถูก

ตารางที่3 อยากให้แสดงเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่ตอบถูก

ตารางที่4 อยากให้แสดงข้อที่นักเรียนตอบผิดพร้อมเปอรเซ็นต์ เช่น ข้อBมีนักเรียนตอบผิดสองคน ก็จะแสดง B:40% (ในจำนวนนักเรียน5คน)
30 ก.ย. 2558 3 1,022

ลองศึกษาเรื่องการ JOIN ดูครับ http://www.goragod.com/...module=search&q=join
ความคิดเห็น #1 02 ต.ค. 2558 49.49.xx.xxx

ช่วยหน่อยค่ะอยากดึงข้อมูลหลายตารางแล้วแสดงผลหน้าเว็บทำอย่างไรค่ะ
อยากให้แสดงออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ความคิดเห็น #2 06 ต.ค. 2558 171.96.xxx.x

<?

$strSQL = "SELECT Prikey1 , Stu1 FROM base";

$objQuery = mysql_query($strSQL) or die ("Error Query [".$strSQL."]");

?>

<?

$Quiz=Array();while($objResult = mysql_fetch_array($objQuery))

{$x=$objResult["Prikey1"];

$i=$objResult["Stu1"];

$x==$i;

if ($x=="A"){

$x = "A";} else if ($x =="B"){

$x = "B";} else if ($x =="C"){

$x = "C";} else if ($x =="D"){

$x = "D";} else if ($x =="E"){

$x = "E";} else {

$x = "F";

}

echo " $x $i <br>";}

?>

อยากให้มันแสดงจำนวน$i ที่มีค่าเหมือนกับ$xว่ามีเท่าไร
ความคิดเห็น #3 06 ต.ค. 2558 171.96.xxx.x
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^