เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ติดตั้ง gcms v.7 ไม่ได้ครับ เป็นหน้าขาวเลย

ติดตั้ง gcms v.7 ไม่ได้ครับ เป็นหน้าขาวเลย
พอจะติดตั้งตามนี้ http://106.0.144.43/gcms/admin/index.php

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ในหน้าบอดี้มันเป็นหน้าขาวเลยครับเกิดจากสาเหตุอะไรครับ รบกวนด้วยนะครับ
07 ก.ค. 2558 11 1,847

รบกวนดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดครับ ในหน้าแรกกรอบสีเขียว เวอร์ชั่น 10.1.2 ครับ
ความคิดเห็น #1 07 ก.ค. 2558 223.207.xx.xxx

ในขั้นตอนการติตตั้งมี error แบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับ รบกวนครับ

Fatal error: Undefined class constant 'MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND' in C:\AppServ\www\GCMS10\bin\class.pdo.php on line 47
ความคิดเห็น #2 08 ก.ค. 2558 106.0.xxx.xx
ความคิดเห็น #3 08 ก.ค. 2558 223.205.xx.xxx

linux cenost ไม่มี ;extension=php_pdo_mysql.dll ครับ
ความคิดเห็น #4 09 ก.ค. 2558 106.0.xxx.xx

เว็บที่ผมทำ เป็นตามนี้นะครับ

1.ผมจดทะเบียนโดเมนเนมเป็น www.pdwk.ac.th

2.ผมไม่ได้เช่าโฮต ผมทำเป็น server เอง เป็น CentOs 6

ผมต้องการติดตั้งโปรแกรม GCMS แต่ติดตั้งไม่ได้เพราะว่า เวลาที่ผมรันหน้าเว็บไซต์เพื่อจะติดตั้งมันไม่ขึ้นอะไรให้ผมเลย เป็นหน้าขาวๆ เปล่า ครับ

ผมจะแก้ไขเว็บโรงเรียนใหม่ ผมใช้ Maxsite แต่มัน error บ่อย รอบกวนอาจารย์ด้วยนะครับ ตอบปัญหาผมที เพื่อการศึกษา
ความคิดเห็น #5 09 ก.ค. 2558 106.0.xxx.xx

https://github.com/.../master/bin/load.php บรรทัด 119

define('DB_DRIVER', 'pdo');

ลองเปลี่ยน pdo เป็น mysqli หรือ mysql ดูครับหมายเหตุ php Server มี PDO ทุกตัวครับ ถ้าเป็น sentos ลองหา นามสกุล so ดูครับ (linux ไม่ใช้ dll)

ความคิดเห็น #6 09 ก.ค. 2558 223.205.xx.xx

ไม่มีบรรทัดที่ให้แก้นะครับ ผมหาแล้วไม่เจอ

<?php

// bin/load.php

// path

$root_path = str_replace('/bin/load.php', '', str_replace('\', '/', __FILE__));

$document_root = str_replace('\', '/', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']);

if ($document_root == '') {

// windows server

$basepath = end(explode('/', $root_path));

} else {

$a = strpos($document_root, $root_path);

if ($a > 0) {

$document_root = substr($document_root, $a);

}

$basepath = str_replace(array("$document_root/", $document_root), array('', ''), $root_path);

}

$baseurl = $_SERVER['HTTP_HOST'];

$baseurl = $baseurl == '' ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : $baseurl;

// root ของ server

// เช่น D:/htdocs/gcms/

define('ROOT_PATH', "$root_path/");

// root ของ document

// เช่น cms/

define('BASE_PATH', ($basepath == '' ? '' : "$basepath/"));

// url ของ server รวม path (ไม่มี / ปิดท้าย)

// เช่น http://domain.tld/gcms

define('WEB_URL', "http://$baseurl".($basepath == '' ? '' : "/$basepath"));

// โฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆ นับจาก root ของ server

define('DATA_FOLDER', 'datas/');

define('DATA_PATH', ROOT_PATH.DATA_FOLDER);

define('DATA_URL', WEB_URL.'/'.DATA_FOLDER);

// โฟลเดอร์ของ template

define('SKIN', 'skin/');

// load variable

if (is_file(ROOT_PATH.'bin/vars.php')) {

include (ROOT_PATH.'bin/vars.php');

}

// สำหรับการตรวจสอบตัวอักษรที่ไม่สามารถใช้เป็นหัวข้อได้

// ซึ่งโดยปกติอาจถูกใช้แสดงภายใน URL

define('INVALID_TOPIC', '/["\'\?\&\+\\\/:]/u');

// ช่วงเวลาของ counter

define('COUNTER_REFRESH_TIME', 30);

// เวลาที่บอกว่า user logout

// ควรมากกว่า counter_refresh_time อย่างน้อย 2 เท่า

define('COUNTER_GAP', 60);

// ชื่อสงวนสำหรับโมดูล ที่ไม่สามารถนำมาตั้งได้ นอกจากชื่อของโฟลเดอร์หรือไฟล์ต่างๆบนระบบ

// ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น

define('MODULE_RESERVE', 'admin,register,forgot,editprofile,sendpm,sendmail,email');

// tab สำหรับ member

$member_tabs = array();

$member_tabs['editprofile'] = array('MEMBER_PROFILE', 'modules/member/editprofile');

$member_tabs['password'] = array('MEMBER_EDIT_PASSWORD', 'modules/member/editprofile');

$member_tabs['address'] = array('ADDRESS_DETAIL', 'modules/member/editprofile');

// language

$language = isset($_GET['lang']) ? $_GET['lang'] : (isset($_SESSION['language']) ? $_SESSION['language'] : $_COOKIE['language']);

$language = is_file(DATA_PATH."language/$language.php") ? $language : 'th';

setCookie('language', $language, time() + 3600 * 24 * 365);

$_SESSION['language'] = $language;

// ภาษาที่เลือก

define('LANGUAGE', $language);

// รายการโมดูลที่ติดตั้งแล้วทั้งหมด เรียงตามลำดับเมนู

$install_modules = array();

// รายการโมดูลที่ติดตั้ง เรียงตาม owner

$install_owners = array();

// รายชื่อโมดูลที่ติดตั้งแล้ว

$module_list = array();

// รายชื่อ module และ owner ที่ติดตั้งแล้ว

$owner_list = array();

// รายชื่อของหน้าสมาชิกต่างๆ (ไม่สามารถใช้เป็นชื่อโมดูลได้)

$member_modules = array('login', 'dologin', 'register', 'forgot', 'editprofile', 'sendmail');

// config

$config = array();

if (is_file(ROOT_PATH.'bin/config.php')) {

// system config

include ROOT_PATH.'bin/config.php';

}

if (is_file(DATA_PATH."language/$language.php")) {

// โหลดไฟล์ภาษา

include DATA_PATH."language/$language.php";

}

// database class

include ROOT_PATH.'bin/class.mysql.php';

// gcms class

include ROOT_PATH.'bin/class.gcms.php';

// cache class

include ROOT_PATH.'bin/class.cache.php';

// ftp class

include ROOT_PATH.'bin/class.ftp.php';

// เรียกใช้งาน ftp

$ftp = new ftp($config['ftp_host'], $config['ftp_username'], $config['ftp_password'], $config['ftp_root'], $document_root, $config['ftp_port']);

if ($config['skin'] != '' && $config['db_username'] != '' && $config['db_name'] != '') {

// เรียกใช้งานฐานข้อมูล

$db = new sql($config['db_server'], $config['db_username'], $config['db_password'], $config['db_name']);

// เริ่มต้นจับเวลาการประมวลผล

$time = $db->timer_start();

// cache

$cache = new gcmsCache(DATA_PATH.'cache/', $config['index_page_cache'], $ftp);

}

ความคิดเห็น #7 09 ก.ค. 2558 202.29.xxx.xxx

รบกวนดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดครับ ที่หน้าแรก http://gcms.in.th กรอบสีเขียว
ความคิดเห็น #8 10 ก.ค. 2558 223.205.xx.x

ยังเหมือนเดิมครับ ผม
ความคิดเห็น #9 13 ก.ค. 2558 106.0.xxx.xx

น่าจะต้องส่งข้อมูล ftp และ phpmyadmin ให้ผมทางอีเมล์ละครับ ผมจะเข้าไปตรวจสอบให้

ความคิดเห็น #10 14 ก.ค. 2558 49.49.xxx.xxx

ได้ครับ ผม

จะส่งให้ทางเมล์นะครับ จะรับส่งให้ครับผม
ความคิดเห็น #11 14 ก.ค. 2558 106.0.xxx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^