เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ปัญหาอัปเกรดเป็น 10.1.1 แล้วไม่สามารถอ่านบทความได้

ปัญหานี้เกิดจากการที่ ตัวอัปเกรด ไม่สามารถอัปเดทตารางได้ การแก้ไข ให้เข้าไปที่ phpmyadmin เปิด ตาราง xxx_index (เปลี่ยน xxx เป็น prefix ของคุณ) แล้วเพิ่มฟิลด์ visited_today ชนิด INT(11) UNSIGNED NOT NULL หลังฟิลด์ visited ครับ
03 มิ.ย. 2558 1 567

ดาวน์โหลด เวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อแก้ปัญหานี้ได้เลยครับ (10.1.2)
ความคิดเห็น #1 04 มิ.ย. 2558 49.49.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^