เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

เกี่ยวกับ cron

ใน gcms เอา cron ไปใช้ส่วนไหนครับ
27 เม.ย. 2558 1 578

ปัจจุบัน GCMS ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆจาก cron ครับ เป็นการเตรียมไว้เผื่อต้องใช้ครับ (และบาง Server อาจไม่มี cron ให้ใช้)
ความคิดเห็น #1 27 เม.ย. 2558 49.48.xxx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^