เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Template ไม่แสดงในหน้าแม่แบบ

ผมได้ติดตั้ง gcms โรงเรียน 9.2 เรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาว่า copy template ไปไว้ใน skin แล้วแต่ไม่แสดงในหน้า แม่แบบ แสดงเฉพาะบางตัวครับ น่าจะเกิดจากอะไรครับ ตัวที่ไม่แสดงคือ pipatpon ครับ
27 ต.ค. 2557 1 619

ลองตรวจสอบดูว่ามีไฟล์ครบหรือไม่ครับ โดยเทียบเอาจาก template อื่น จะต้องมีไฟล์เท่าๆกันตรวจสอบดูว่าไฟล์อยู่ภายใต้โฟลเดอร์ skin/pipatpon/ หรือไม่ เนื่องจากปกติแล้วการตลาย zip อาจได้โฟลเดอร์มา 2 ชั้น
ความคิดเห็น #1 27 ต.ค. 2557 171.5.xxx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^