เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

สอบถามเรื่องเมนูดาวน์โหลดครับ

ในส่วนของเมนูดาวน์โหลดสามารถแสดงรายการแยกหมวดหมู่ตามที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
02 ธ.ค. 2556 2 770

อ้างอิงจาก หัวข้อในส่วนของเมนูดาวน์โหลดสามารถแสดงรายการแยกหมวดหมู่ตามที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


ไม่ได้ครับ
ความคิดเห็น #1 03 ธ.ค. 2556 171.5.xxx.xx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #1
อ้างอิงจาก หัวข้อในส่วนของเมนูดาวน์โหลดสามารถแสดงรายการแยกหมวดหมู่ตามที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


ไม่ได้ครับ


ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น #2 03 ธ.ค. 2556 202.29.xx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^