เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ขอทราบวิธีการกำหนดให้ทุกครั้งที่เข้าเว็บตั้งมี www นำหน้าตลอด

ตอนนี้ เหมือนผมจะเริ่มสับสนตัวเองนิดหน่อยแล้วตอนนี้เว็บวิทยาลัยผม สามารถเข้าได้ทั้งสองทาง เช่นwww.mycollge.ac.thและmycollge.ac.thเลยอยากจะให้ทีมงานช่วยวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขเวลาเข้า mycollge.ac.th ก็ให้ Redirect ไปที่ www.mycollge.ac.thอันนี้เป็นโค้ด .htaccessOptions -Indexes

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteBase /

RewriteRule ^(feed|menu|sitemap|BingSiteAuth)\.(xml|rss)$ .php [L,QSA]

RewriteRule ^(.*).rss$ feed.php?module= [L,QSA]

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule . index.php [L,QSA]

</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>

ExpiresActive On

ExpiresByType image/x-icon "access plus 2592000 seconds"

ExpiresByType image/jpeg "access plus 2592000 seconds"

ExpiresByType image/png "access plus 2592000 seconds"

ExpiresByType image/gif "access plus 2592000 seconds"

ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 2592000 seconds"

ExpiresByType text/html "access plus 3600 seconds"

ExpiresByType application/xhtml+xml "access plus 3600 seconds"

</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>

<FilesMatch "\.(ico|jpg|jpeg|png|gif|swf|tpl)$">

Header set Cache-Control "max-age=29030400, public"

</FilesMatch>

</IfModule>


รบกวนทีมงานช่วยแนะนำการแก้ไขด้วยนะครับและเราต้องไปกำหนดค่าในแอดมิน ส่วนไหนอีก รบกวนขอข้อมูลด้วยนะครับขอบคุณครับ
25 มิ.ย. 2556 1 845
ความคิดเห็น #1 25 มิ.ย. 2556 223.206.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^