เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Sitemap Error

ในไฟล์ http://mydoamin.com/sitempap.xml

<url>

<loc>http://mydoamin.com/aboutus.html</loc>

<lastmod>2013-06-11</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.5</priority>

</url>

<url>

<loc>

http://mydoamin.com/...w_students_2013.html

</loc>

<lastmod>2013-06-10</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.5</priority>

</url>

<url>

<loc>

http://mydoamin.com/...nouncement_2013.html

</loc>

<lastmod>2013-06-10</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.5</priority>

</url>

Error : customQuery(SELECT `id`,`module_id`,`lastupdate` FROM `gcms_gallery` WHERE `album_id`=0) Message : Unknown column 'lastupdate' in 'field list'

<url>

<loc>http://mydoamin.com/webboard.html?wbid=7</loc>

<lastmod>2012-11-10</lastmod>

<changefreq>daily</changefreq>

<priority>0.5</priority>

มีเออเร่อ ตามข้อความสีแดง หมายถึงอะไรครับ แล้วจะมีผลหรือปัญหาในการจัด Index ของ Google ไหมครับ?
11 มิ.ย. 2556 1 1,100

<?php// modules/gallery/sitemap.phpif (is_array($owners['gallery'])) {// อัลบัมทั้งหมด$sql = "SELECT * FROM `".DB_CATEGORY."` WHERE `module_id`=".$owners['gallery'][0];$datas = $cache->get($sql);if (!$datas) {$datas = $db->customQuery($sql);$cache->save($sql, $datas);}foreach ($datas AS $item) {$link = gcms::getURL($modules[$item['module_id']], '', 0, 0, "id=$item[category_id]");echo '<url>';echo '<loc>'.$link.'</loc>';echo '<lastmod>'.date("Y-m-d", $item['last_update']).'</lastmod>';echo '<changefreq>daily</changefreq>';echo '<priority>0.5</priority>';echo '</url>';}}


ความคิดเห็น #1 11 มิ.ย. 2556 49.48.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^