เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ลิงก์ Personal หรือทำเนียบบุคลากรไม่ถูกต้อง

เมื่อเข้ามาหน้านี้index.php?module=personnelเวลาจะคลิกดูรายละเอียดของบุคลากรค่าเดิมคือ index.php?module=personnel?id=1เมื่อคลิกเข้าไป ระบบก็แจ้งว่า "ขออภัย : ไม่พบหน้าที่เรียก กรุณาตรวจสอบ URL ให้ถูกต้อง"ผมจึงคิดว่า มันจะต้องเป็นลิงก์นี้หรือเปล่าครับ  index.php?module=personnel&id=1รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับปล. สถานะ ไม่ได้เปิดการใช้งานแบบ Ajax (ส่วนตัวผมไม่ชินครับ ระบบ Ajax เลยขอใช้เหมือนเดิมไปก่อน)


 
10 มิ.ย. 2556 4 3,238

 ไฟล์ modules/personnel/list.php แก้เป็น  (บรรทัด 45)

 // กลุ่ม

 $breadcrumbs['CATEGORY'] = array(gcms::getURL($index['module'], '', 0, 0, "cat=$id"), $categories[$id], htmlspecialchars_decode($categories[$id]));ไฟล์ modules/personnel/view.php (บรรทัด 34)

// อัลบัม

$breadcrumbs['CATEGORY'] = array(gcms::getURL($index['module'], '', 0, 0, "id=$index[category_id]"), $index['category'], htmlspecialchars_decode($index['category']));

 
ความคิดเห็น #1 10 มิ.ย. 2556 223.205.xxx.xxx

<?php

 // widgets/personnel/index.php

 if (defined('MAIN_INIT') && preg_match('/([0-9]+)(_([a-z]+))?/', $module, $match)) {

  $sql = "SELECT * FROM `".DB_PERSONNEL."` WHERE `category_id`=$match[1]";

  $sql .= " ORDER BY `order` ASC,`id` ASC";

  $saved = $cache->get($sql);

  if (!$saved) {

   $saved = $db->customQuery($sql);

   $cache->save($sql, $saved);

  }

  if (sizeof($saved) > 0) {

   $widget = array();

   $widget[] = '<div class=widget_personnel>';

   foreach ($saved AS $item) {

    $picture = ($item['picture'] != '' && is_file(DATA_PATH."personnel/$item[picture]")) ? DATA_URL."personnel/$item[picture]" : WEB_URL.'/modules/personnel/img/noicon.jpg';

    $widget[] = '<p class=personnel_item>';

    $widget[] = '<img src='.$picture.' alt=personnel>';

    $widget[] = '<a class=name href="'.gcms::getUrl('personnel', '', 0, 0, "id=$item[id]").'">'.$item['name'].'</a>';

    $widget[] = '<a class=position href="'.gcms::getUrl('personnel', '', 0, 0, "cat=$item[category_id]").'">'.$item['position'].'</a>';

    $widget[] = '</p>';

   }

   if ($match[3] == 'menu') {

    // group

    $widget[] = '<ul class=sidemenu>';

    $sql = "SELECT * FROM `".DB_CATEGORY."` WHERE `module_id`=$item[module_id] ORDER BY `category_id` ASC";

    $saved = $cache->get($sql);

    if (!$saved) {

     $saved = $db->customQuery($sql);

     $cache->save($sql, $saved);

    }

    foreach ($saved AS $item) {

     $url = gcms::getURL('personnel', '', 0, 0, "cat=$item[category_id]");

     $widget[] = '<li><a href="'.$url.'"><span>'.$item['topic'].'</span></a></li>';

    }

    $widget[] = '</ul>';

   }

   $widget[] = '</div>';

   // คืนค่า

   $widget = implode("\n", $widget);

  } else {

   $widget = '';

  }

 } else {

  $widget = '';

 }

 
ความคิดเห็น #2 10 มิ.ย. 2556 223.205.xxx.xxx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2<?php

 // widgets/personnel/index.php

 if (defined('MAIN_INIT') && preg_match('/([0-9]+)(_([a-z]+))?/', $module, $match)) {

  $sql = "SELECT * FROM `".DB_PERSONNEL."` WHERE `category_id`=$match[1]";

  $sql .= " ORDER BY `order` ASC,`id` ASC";

  $saved = $cache->get($sql);

  if (!$saved) {

   $saved = $db->customQuery($sql);

   $cache->save($sql, $saved);

  }

  if (sizeof($saved) > 0) {

   $widget = array();

   $widget[] = '<div class=widget_personnel>';

   foreach ($saved AS $item) {

    $picture = ($item['picture'] != '' && is_file(DATA_PATH."personnel/$item[picture]")) ? DATA_URL."personnel/$item[picture]" : WEB_URL.'/modules/personnel/img/noicon.jpg';

    $widget[] = '<p class=personnel_item>';

    $widget[] = '<img src='.$picture.' alt=personnel>';

    $widget[] = '<a class=name href="'.gcms::getUrl('personnel', '', 0, 0, "id=$item[id]").'">'.$item['name'].'</a>';

    $widget[] = '<a class=position href="'.gcms::getUrl('personnel', '', 0, 0, "cat=$item[category_id]").'">'.$item['position'].'</a>';

    $widget[] = '</p>';

   }

   if ($match[3] == 'menu') {

    // group

    $widget[] = '<ul class=sidemenu>';

    $sql = "SELECT * FROM `".DB_CATEGORY."` WHERE `module_id`=$item[module_id] ORDER BY `category_id` ASC";

    $saved = $cache->get($sql);

    if (!$saved) {

     $saved = $db->customQuery($sql);

     $cache->save($sql, $saved);

    }

    foreach ($saved AS $item) {

     $url = gcms::getURL('personnel', '', 0, 0, "cat=$item[category_id]");

     $widget[] = '<li><a href="'.$url.'"><span>'.$item['topic'].'</span></a></li>';

    }

    $widget[] = '</ul>';

   }

   $widget[] = '</div>';

   // คืนค่า

   $widget = implode("\n", $widget);

  } else {

   $widget = '';

  }

 } else {

  $widget = '';

 }

 
เอาโค้ดนี้วางทับไฟล์ widgets/personnel/index.php เลยเหรอครับ?
ความคิดเห็น #3 11 มิ.ย. 2556 182.52.xx.xxx

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #3
อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2<?php

 // widgets/personnel/index.php

 if (defined('MAIN_INIT') && preg_match('/([0-9]+)(_([a-z]+))?/', $module, $match)) {

  $sql = "SELECT * FROM `".DB_PERSONNEL."` WHERE `category_id`=$match[1]";

  $sql .= " ORDER BY `order` ASC,`id` ASC";

  $saved = $cache->get($sql);

  if (!$saved) {

   $saved = $db->customQuery($sql);

   $cache->save($sql, $saved);

  }

  if (sizeof($saved) > 0) {

   $widget = array();

   $widget[] = '<div class=widget_personnel>';

   foreach ($saved AS $item) {

    $picture = ($item['picture'] != '' && is_file(DATA_PATH."personnel/$item[picture]")) ? DATA_URL."personnel/$item[picture]" : WEB_URL.'/modules/personnel/img/noicon.jpg';

    $widget[] = '<p class=personnel_item>';

    $widget[] = '<img src='.$picture.' alt=personnel>';

    $widget[] = '<a class=name href="'.gcms::getUrl('personnel', '', 0, 0, "id=$item[id]").'">'.$item['name'].'</a>';

    $widget[] = '<a class=position href="'.gcms::getUrl('personnel', '', 0, 0, "cat=$item[category_id]").'">'.$item['position'].'</a>';

    $widget[] = '</p>';

   }

   if ($match[3] == 'menu') {

    // group

    $widget[] = '<ul class=sidemenu>';

    $sql = "SELECT * FROM `".DB_CATEGORY."` WHERE `module_id`=$item[module_id] ORDER BY `category_id` ASC";

    $saved = $cache->get($sql);

    if (!$saved) {

     $saved = $db->customQuery($sql);

     $cache->save($sql, $saved);

    }

    foreach ($saved AS $item) {

     $url = gcms::getURL('personnel', '', 0, 0, "cat=$item[category_id]");

     $widget[] = '<li><a href="'.$url.'"><span>'.$item['topic'].'</span></a></li>';

    }

    $widget[] = '</ul>';

   }

   $widget[] = '</div>';

   // คืนค่า

   $widget = implode("\n", $widget);

  } else {

   $widget = '';

  }

 } else {

  $widget = '';

 }

 
เอาโค้ดนี้วางทับไฟล์ widgets/personnel/index.php เลยเหรอครับ?


แม่นแล้วครับ
ความคิดเห็น #4 11 มิ.ย. 2556 49.48.xxx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^