GCMS Ajax CMS

เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget RSS สำหรับ GCMS 8.1.0 ขึ้นไป

เป็น Widget ที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก Widget RSS เดิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด Javascript ให้ยุ่งยากเหมือนเดิม ด้วยการที่สามารถเพิ่ม Tab ได้บนเว็บไซต์และยังรองรับการใช้งาน RSS Tab ได้หลายตัวด้วย วิธีการติดตั้งก็แสนง่าย ด้วยการแทรกโค้ดนี้ลงในตำแหน่งที่ต้องการครับ
{WIDGET_RSS_id_interval}
  • id กำหนดตัวเลข 1-9 ใช้สำหรับกำหนด id ของ RSS Tab แต่ละตัว หากต้องการแสดงผล RSS Tab หลายๆตัวในหน้าเว็บ (ไม่ต้องกำหนดก็ได้)
  • interval ช่วงเวลาการแสดงข่าวแต่ละ Tab เมื่อครบกำหนดจะเปลี่ยนไปแสดง Tab ต่อไปโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ได้กำหนดมา ค่าปกติคือ 30 วินาที หรือกำหนดค่า 0 หากไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยน Tab อัตโนมัติ (ไม่ต้องกำหนดก็ได้)

หมายเหตุ ส่วนเสริมใหม่นี้ติดตั้งแล้วพร้อมกับ GCMS เวอร์ชั่น 8.1.0 เป็นต้นไป และนอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Widget นี้ในรูปแบบเดิมด้วยการกำหนดคำสั่ง Javascript ได้เองด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^