เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

เว็บแกลอรี่

เว็บแกลอรี่
เว็บแกลอรี่ หรือเว็บไซต์สำหรับอัปโหลดหรือแชร์รูปภาพ ที่สามารถอัปโหลดหรือฝากรูปภาพได้โดยสมาชิก เหมาะสำหรับทำเป็นเว็บอัลบัมหรืแเว็บแกลอรี่ มีความสามารถพิเศษในการแชร์รูปภาพผ่าน RSS เพื่อนำไปเผยแพร่ได้ (ตัวอย่างการแชร์รูป ก็คือ widget gallery ของ GCMS)

ตัวอย่างเว็บไซต์ https://gallery.gcms.in.th
 • อัปโหลดรูปภาพโดยสมาชิก สามารถแสดงรูปภาพของสมาชิกได้ หรือแสดงเป็นอัลบัมก็ได้
 • อัปโหลดรูปภาพได้พร้อมกันหลายๆรูป โดย Ajax Upload สามารถจำกัดจำนวนการอัปโหลดได้
 • สามารถควบคุมชนิด ขนาด ของไฟล์ ได้
 • ระบุรายละเอียดของอัลบัมได้
 • ไม่จำกัดจำนวนรูปภาพต่ออัลบัม
 • เจ้าของอัลบัมสามารถสร้าง-แก้ไข อัลบัมเองได้
 • สามารถแสดงความคิดเห็นต่ออัลบัมได้ รวมถึงสามารถเปิด-ปิด การแสดงความคิดเห็นได้
 • แชร์รูปภาพผ่าน RSS ได้
 • แสดงแบนเนอร์หรือ Adsense ได้
 • เหมาะสำหรับการหารายได้้ผ่านการโฆษณา
 • Full SEO Optimize รองรับความสามารถด้าน SEO
 • XHTML CSS
 • UTF-8

ราคา : 6,000.00 บาท

ราคาสุทธิ : 3,000.00 บาท

^