เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้บริการด้านล่าง ก่อนยอมรับการให้บริการ

  • ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้เผยแพร่ หรือนำเสนอข้อมูล ที่ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย และสินค้าหรือข้อมูลต่างๆอันมีลิขสิทธิ์ และไม่ได้เผยแพร่โดยผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง หากพบว่ามีการเผยแพร่สิ่งต้องห้ามดังกล่าว ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
  • ไม่อนุญาติให้ใช้เว็บไซต์สำหรับบริการฝากไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ หรือเป็นแหล่งเผยแพร่อีเมล์แสปมต่างๆ พบการกระทำดังกล่าว ระงับการใช้งานเว็บไซต์ทันที
  • ข้อมูลต่างๆที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของลูกค้า ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองในการนำเสนอ ผู้ให้บริการไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รู้เห็น หรือรับผิดชอบร่วมใดๆทั้งสิ้น
  • ผู้รับบริการ ยินยอมให้มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติต่างๆของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และยอมรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้นๆ โดยที่ผู้ให้บริการไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์ ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเองในการดูแลรักษา หากมีเหตุ ให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกกรณี ทางผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น
  • การขอยกเลิกบริการ สามารถทำได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล์ หรือ โทรศัพท์
  • การระงับการให้บริการ การยกเลิกการให้บริการ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนเงินหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
  • ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจะเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ยกเว้นการขอข้อมูลโดยผู้มีอำนาจตามกฏหมาย
  • นโยบายต่างๆของทางผู้ให้บริการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

^