เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

GCMS โหลดช้า ถึงช้ามาก

ปัญหา GCMS โหลดหน้าเว็บได้ช้ามาก จนถึงบางครั้งอาจเกิด Timeout ได้เลย โดยส่วนใหญ่มักพบปัญหาดังนี้ครับ

1.หมายเลข IP ของ FTP ไม่ถูกต้อง โดยปกติแล้ว GCMS จะต้องมีการตรวจสอบ ftp เมื่อมีการโหลดครับ ดังนั้นถ้าค่า FTP ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เว็บไม่สามารถโหลดได้ หรือโหลดช้า กรณีเลวร้ายที่สุดคือเกิด Timeout เลย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วปัญหานี้มักเกิดขึ้น หลังจากการติดตั้งใหม่ โดยไม่ได้ใช้ตัวติดตั้งครับ ซึ่งเราก็มักจะเอาไฟล์ต่างๆจากที่ทดสอบไว้มายังเซิร์ฟเวอร์เลย ซึ่งจะทำให้ IP ของ FTP ตอนติดตั้งกับ IP ของ FTP เวลาใช้งานจริงไม่ตรงกัน หรืออาจเกิดจากการย้ายเซิร์ฟเวอร์ หรือเปลี่ยน IP ก็ได้นะครับ นอกจากนั้น ยังอาจเกิดจากการกำหนดค่าของ FTP ไม่ถูกต้องได้ด้วย
2.โฟลเดอร์หรือไฟล์ใน datas/cache/ ไม่สามารถเขียนได้ อันนี้ก็อาจทำให้ระบบช้าได้ครับ
3.มีการติดตั้งสคริปต์ ที่เชื่อมต่อไปยังภายนอก อันนี้พบบ่อยทีเดียว เช่นพวก stat ทั้งหลาย

การแก้ปัญหา
1.กรณีที่ FTP ไม่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้โดยดูที่ไฟล์ bin/config.php ครับ (ผมแนะนำให้เปิดไฟล์ขึ้นมาตรวจสอบและแก้ไขเลย เพราะบางทีเว็บอาจไม่สามารถเข้าได้เลยก็ได้ครับ)
// bin/config.php
$config['ftp_host'] = 'xxx.xxx.xx.xx';
$config['ftp_username'] = '';
$config['ftp_password'] = '';
$config['ftp_root'] = 'public_html';
$config['ftp_port'] = 21;

ให้กำหนดค่าต่างๆให้ถูกต้องกับ Server ที่ใช้งานครับ ในกรณีที่ไม่รู้ค่ากำหนดของ FTP สามารถลบค่าต่างๆออกเป็นค่าว่างได้เลยครับ (หรือลบตัวแปรทั้งหมดออกจากไฟล์เลยก็ได้)

2.กรณีที่ datas/cache/ ไม่สามารถเขียนได้ ก็แค่ปรับ chmod ให้โฟลเดอร์นั้นเป็น 777 (หรือ เขียนได้) เท่านั้นครับ และ ลบไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นออกด้วย ยกเว้น index.php (ถ้ามี)
3.กรณีที่มีการเชื่อมต่อไปยังสคริปต์นอก Server คำแนะนำคือให้ลองตัดสคริปต์เหล่านั้นออกทั้งหมดก่อน เพื่อดูว่าตัวไหนที่เป็นปัญหา หลังจากนั้นค่อหาตัวที่สามารถทำงานได้แทนมาใส่แทนครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^