เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ไขข้อข้องใจเลขเวอร์ชั่นของ GCMS

หลายๆคนอาจสงสัยว่าผมเอาเกณฑ์อะไรในการจัดการกับเลขเวอร์ชั่นของ GCMS ผมมาเฉลยไว้ที่นี้ละกันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

เลขเวอร์ชั่นของ GCMS จะประกอบด้วยตัวเลขจำนวน 3 ชุดครับ เช่น 3.2.1
  • ตัวเลขชุดแรก (เลข 1) เป็นเลขเวอร์ชั่นย่อยๆ (Sub Version) การเปลี่ยนแปลงในตัวเลขเวอร์ชั่นนี้มักเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อย ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องอัปเกรดหากไม่พบปัญหาการใช้งาน ดังนั้นใครที่ใช้งานได้ตามปกติก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการ
  • ตัวเลขชุดที่ 2 (เลข 2) เป็นเลขเวอร์ชั่นปกติ (Version) การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องดำเนินการ อาจเป็นการอัปเกรดด้านความปลอดภัย ด้านการทำงาน ด้านฐานข้อมูล หรืออื่นๆครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำทันที ที่มีการอัปเดทเวอร์ชั่น
  • ตัวเลขชุดสุดท้าย ชุดที่ 3 (เลข 3) เป็นเลขเวอร์ชั่นหลัก (Major Version) การเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นนี้จะเป็นการเปลียนแปลงในระดับแกนหลักของเว็บไซต์ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นด้านใด แต่โดยทั่วไปหากมีการเปลี่ยนแปลงเลขเวอร์ชั่นในชุดนี้โดยทั่วไปจะมีความหมายว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบกับผู้ที่มีการดัดแปลงสคริปต์ หรือ ผู้ที่ซื้อโมดูลหรือ Widget แยกต่างหาก ซึ่งอาจมีผลให้โมดูลหรือ Widget เหล่านั้นเสียหายหากมีการอัปเกรดได้ ดังนั้น หากไม่พบว่าเว็บไซต์มีความผิดปกติ ก็ไม่จำเป็นต้องอัปเกรด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^