เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

แก้ปัญหาหน้ารายการเนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลงหรือมี Error

มีปัญหาเมื่อเรียกหน้า รายการเนื้อหาของโมดูล document เช่น index.php?module=document=setup สำหรับ GCMS เวอร์ชั่น 8.2.0 หรือมี Error นี้แจ้งมา
Error : SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'document' already exists

สามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มบรรทัดนี้ครับ
$db->query('DROP TABLE IF EXISTS `document`');

ปัญหานี้เกิดจาก PDO ไม่สามารถลบ Temporary Table อัตโนมัติได้ครับ ทำให้ต้องเขียนคำสั่งลบ Table เพิ่มเติมดังโค้ดด้านบน โดยใส่โค้ดด้านบนไว้ที่บรรทัดที่ 51 ก่อนคำสั่ง CREATE TEMPORARY ตามตัวอย่างครับ
$db->query('DROP TABLE IF EXISTS `document`');
$sql = "CREATE TEMPORARY TABLE `document` (";
........
$sql .= " INNER JOIN `".DB_INDEX_DETAIL."` AS D ON D.`id`=P.`id` AND D.`module_id`='$index[id]'";

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^