เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

เมนูและหน้าเว็บของ GCMS

เมนูและหน้าเว็บของ GCMS สามารถสร้างได้บน GCMS โดยตรงไม่จำกัดเมนูและไม่จำกัดหน้าเว็บ ตราบเท่าที่ยังมีพื้นที่หลือให้แสดงเมนูครับ นอกจากนี้บนเมนูหลัก คุณยังสามารถจัดลำดับเมนูให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อีกด้วย

เพิ่มหน้าเพจหรือเมนูหลักของเว็บไซต์ สำหรับเมนูนี้จะใช้สำหรับติดตั้งเมนูหรือโมดูลใหม่ เช่นเป็นหน้าเพจเปล่า (โมดูล home,about,sponsor) หรือ เมนูที่เชื่อมต่อไปยังลิงค์ภายนอกหรือ URL ที่กำหนดเอง เช่นการทำเมนูเพื่อลิงค์ไปยัง goragod.com เมื่อกดเมนู หรือ โมดูลที่สร้างจาก โมดูล document (เช่นโมดูลเขียนบทความ บล๊อก หรือ ข่าว) และ โมดูลที่สร้างจากบอร์ด เช่น forum

ซึ่งเมื่อคุณคลิก เพิ่มเมนูแล้ว โปรแกรมจะให้คุณกรอกค่าต่างๆ ที่จำเป็น สำหรับเมนูนั้นๆ ต่อไป

ในส่วนที่ 2 ของหน้านี้จะเป็นรายการโมดูลที่คุณสร้างขึ้นซึ่งเป็นโมดูลที่แสดงบนเมนูโดยเรียงลำดับตามที่ปรากฏบนเมนู ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับได้ตามที่ต้องการ และ รายการแรกสุด จะเป็นหน้า default หรือหน้าหลักของเว็บ ซึ่งถ้าไม่ได้กำหนดโมดูลที่ต้องการมาหรือเป็นการเรียกไปยังโดเมนของเว็บเปล่าๆ เช่น https://gcms.in.th จะทำให้ GCMS ไปเรียกรายการแรกสุดมาแสดง

และส่วนที่ 3 ของหน้าจะเป็นโมดูลเปล่า ไม่แสดงบนเมนู การเรียกใช้หน้าเหล่านี้ที่สร้างขึ้น สามารถเรียกผ่าน URL ได้เท่านั้น โดยการทำลิงค์มายัง โมดูลนี้โดยตรง เช่น โมดูลชื่อ sponsor สามารถเรียกใช้ได้ โดยการทำลิงค์ไปยัง URL http://www.xxx.com/sponsor.html หรือ http://www.xxx.com/index.php?module=sponsor ตัวอย่างเช่น โมดูล howto ที่สร้างแบบไม่แสดงบนเมนู แต่ไปเขียนลิงค์ของโมดูลนี้โดยการจำลองให้เหมือนหมวดหมู่ที่โมดูล บทความ

รายการทั้งหมดนี้ถูกสร้างเป็นตัวอย่างบน GCMS อยู่แล้วตอนติดตั้ง คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หลังจากติดตั้งแล้วเรียบร้อย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^