GCMS Ajax CMS

เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ตัวเลือก การแสดงผลในหน้าแรก สำหรับโมดูล document

ใน GCMS เวอร์ชั่น 10.1.0 เป็นต้นไป มีตัวเลือก "การแสดงผลในหน้าแรก" เพิ่มเข้ามา โดยมีความหมายว่า เป็นการกำหนดการนำไปแสดงในส่วนเสริมแบบกำหนดเอง (สามารถเลือกรายการที่จะนำไปแสดงได้ด้วยตัวเอง) ในหน้าเขียนเนื้อหา

ในการใช้งานคุณสมบัตินี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดคำสั่งให้กับ Widget document โดยมีรูปแบบ
{WIDGET_DOCUMENT module=knowledge;show=news}
module=knowledge หมายถึงชื่อโมดูลที่ต้องการนำมาแสดงผล (knowledge)
show=news ถ้ากำหนดค่านี้ลงไปด้วยจะเป็นการแสดงผลเฉพาะรายการที่ขีดถูกไว้เท่านั้น (ตัวเลือก news)

หมายเหตุ คำสั่ง show=news ถ้าไม่ใส่จะมีความหมายว่า ให้แสดงรายการจากโมดูล knowledge ทุกรายการตามปกติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^