เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ความผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

หากคุณพบข้อความแจ้งเตือน ความผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ขณะติดตั้งอาจเป็นไปได้ว่า
  • Server ฐานข้อมูลของคุณขัดข้องชั่วขณะ ซึ่งอาจเกิดจาก Connection เต็ม หรือว่าอะไรก็ตาม ที่มีปัญหามาจาก Server ฐานข้อมูลของคุณ ให้รอสักครู่แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • คุณไม่ได้ระบุ ชื่อ หรือ รหัสผ่าน หรือ ชื่อฐานข้อมูล หรือระบุไม่ถูกต้อง
  • ชื่อ หรือ รหัสผ่านของฐานข้อมูลที่คุณใช้ไม่ถูกต้อง ลองตรวจสอบ ขนาดของตัวอักษร เช่นตัวพิมพ์เล็ก และ ตัวพิมพ์ใหญ่ ต้องตรงกัน
  • ถ้าคุณเลือกให้โปรแกรมสร้างฐานข้อมูลให้ อาจเป็นไปได้ว่าไม่สามารถสร้างฐานข้อมูลที่ต้องการได้ เนื่องจากคุณไม่มีสิทธิ์ ให้คุณเลือกใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนระบบ แล้วใช้คำนำหน้าตารางที่ไม่เหมือนกับที่คุณใช้งานอยู่แล้วในตารางอื่นๆบนฐานข้อมูลเดียวกัน (สามารถติดตั้ง GCMS หลายตัวบนฐานข้อมูลเดียวกันได้โดยเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อให้ไม่เหมือนกัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^