เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การใช้งาน CKFinder ร่วมกับ GCMS

CKFinder เป็นโปรแกรมใช้งานร่วมกับ CKEditor เพื่อ Browser ไฟล์หรือรูปภาพ ซึ่งจุดเด่นของ CKFinder คือมันสามารถแสดงรูปภาพขนาดเล็กช่วยให้การเลือกรูปภาพที่มีอยู่แล้วมาใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

การติดตั้ง CKFinder

  • ดาวน์โหลด CKFinder ได้ที่ http://ckfinder.com/download ขณะที่เขียนบทความนี้ เป็นเวอร์ชั่น 2.0.1, updated 17.08.2010 ครับ
  • แตกไฟล์ที่ได้ และอัปโหลดโฟลเดอร์ ckfinder/ ไปไว้ที่โฟลเดอร์ของ GCMS เลย ซึ่งโฟลเดอร์ ckfinder/ จะอยู่ระดับเดียวกันกับโฟลเดอร์ของ ckeditor/ ดังรูป

การกำหนดค่า CKFinder

เราจำเป็นต้องกำหนดค่าให้กับ CKFinder เพื่อให้มันทำงานได้ถูกต้องตรงกันกับ CKEditor ก่อนครับ ที่ไฟล์ ckfinder/config.php อย่างแรกคือที่ฟังก์ชั่น CheckAuthentication ให้ทำการแก้ไขฟังก์ชั่นและเพิ่มโค้ดตามตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ผู้เข้าใช้งาน ในที่นี้ อนุญาติให้แอดมินเท่านั้นใช้งานได้ (เพื่อความปลอดภัย)

session_start();
// ตัวแปรหลัก
include (str_replace(array('\\', 'ckfinder/config.php'), array('/', ''), __FILE__).'bin/load.php');
// ฟังก์ชั่นตรวจสอบสถานะการใช้งาน file browser
// คืนค่า true ถ้าสามารถใช้งานได้
function CheckAuthentication() {
    return gcms::isAdmin();
}

แก้ไข โค้ดตัวแปร $baseUrl
$baseUrl = DATA_URL;

และตัวแปร $baseDir
$baseDir = DATA_PATH;

ให้เป็นไปตามตัวอย่าง

เพียงเท่านี้ CKFinder ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ

GCMS ได้เตรียมคำสั่งใช้งานร่วมกับ CKFinder ไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไม่ต้องแก้ไขใดๆให้กับ GCMS ครับ และหากติดตั้ง CKFinder แล้ว เราสามารถลบโฟลเดอร์ ckeditor/filemanager/ ออกได้ครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^