เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การแสดงไอคอนของเรื่อง

เรื่องต่างๆที่สร้างจากโมดูล document สามารถมีหรือไม่มี icon หรือ thumbnail ของเรื่องได้ครับ และนอกจากนี้ เรายังสามารถกำหนดขนาดของไอคอน หรือ รูปไอคอนปกติของมันได้ด้วย ซึ่งรูปไอคอนปกติ จะแสดงในหน้ารายการเรื่องหากเรื่องที่เขียนนั้นไม่มีไอคอน และนอกจากนี้หากเรื่องที่เขียนมีรูปไอคอนมันยังถูกแทรกลงใน RSS เพื่อใช้ร่วมกับตัวอ่าน RSS ที่สามารถแสดงรูปได้อีกด้วย

รูปด้านบนจะอยู่ในเมนู ตั้งค่า => How To(ชื่อบนเมนู) ซึ่งเป็นการกำหนดการแสดงไอคอนของเรื่องภายในโมดูล

  • ขนาดไอคอน สำหรับระบุขนาดของรูปภาพไอคอนสูงสุดที่จะถูกจัดเก็บบนเว็บไซต์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
  • ชนิดของไอคอน สำหรับกำหนดชนิดของรูปภาพที่สามารถนำมาเป็นไอคอนได้ ซึ่งจะเป็นการกำหนดการอัปโหลดสำรับ Input ถัดมา
  • เลือกไฟล์ไอคอน เป็นการอัปโหลดไอคอนสำหรับเป็นไอคอนปกติ (ไอคอนที่จะถูกแสดงแทนหากเรื่องไม่มีไอคอน) ตามที่กำหนดไว้ใน 2 ข้อแรก
  • Thumbnail สำหรับกำหนดชนิดของรูปภาพที่จะสามารถอัปโหลดได้ที่แต่ละเรื่อง

และสำหรับรูปนี้จะปรากฏอยู่ในเรื่องที่เขียนทุกเรื่อง ซึ่งเราสามารถอัปโหลด Thumbnail หรือ ไอคอนที่ต้องการสำหรับเรื่องที่เขียนได้

เคล็ดลับการอัปโหลดไอคอน

  • คุณสามารถใช้รูปภาพเคลื่อนไหวหรือโปร่งใสได้ แต่รูปภาพที่จะนำมาใช้ต้องมีขนาดทั้งกว้างและยาวไม่มากไปกว่าขนาดไอคอนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้ระบบอัปโหลดรูปภาพนั้นๆไปเลย
  • คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพขนาดใหญ่ได้ แต่โปรแกรมจะทำการปรับขนาดและย่อลงให้เหลือเท่าที่ต้องการโดยอัตโนมัติ
  • การแสดงผลไอคอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับ Theme ที่ใช้ว่าสนับสนุนการแสดงผลไอคอนหรือไม่ ดังนั้น เราสามารถสร้างโมดูลที่ไม่จำเป็นต้องอัปโหลดไอคอนได้โดยการแก้ไข Theme โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด
  • รูปภาพไอคอนที่แสดง หากเป็นของโมดูลบอร์ด รูปภาพจะแสดงจาก รูปภาพที่อัปโหลด สำหรับคำถามของบอร์ด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^