เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การแสดงเรื่องหรือบทความในภาษาอื่น

เรื่องหรือบทความก็เช่นเดียวกันกับเมนูของเว็บครับ สามารถแสดงได้ในภาษาอื่นด้วยการเลือกภาษาที่ต้องการ หรือ กำหนดให้แสดงในทุกภาษาก็ได้ ด้วยวิธีเดียวกันคือการ สำเนาภาษา แต่เมนูนี้จะไม่มีสำหรับบอร์ดนะครับ นั่นหมายความว่าบอร์ดจะแสดงในทุกภาษาเสมอ แต่หากคุณต้องการแยกบอร์ดออกตามภาษาต่างๆก็สามารถทำได้โดยสร้างบอร์ดในโมูลที่แตกต่างกันโดยกำหนดภาษาที่ต้องการแตกต่างกันครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^