เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การแก้ปัญหา อัปเกรด เป็น 6.0.1 แล้วเข้าระบบไม่ได้

เนื่องจาก GCMS 6.0.1 ได้มีการปรับปรุงระบบสมาชิกใหม่ด้วยการยกเลิกการใช้งาน Username โดยกำหนดให้ใช้ Email ในการเข้าระบบแทน อาจมีบางคนที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ครับ โดยเฉพาะผู้ที่ระบบไม่สามารถส่งอีเมล์ได้ หรือ กรอกอีเมล์ไว้ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ ซึ่งการแก้ไขในกรณีที่เกิดขึ้นสามารถทำได้ดังนี้

เบื่องต้น ถ้าระบบสามารถส่งอีเมล์ได้ ผมแนะนำให้ ทำการขอรหัสผ่านใหม่เลยครับ ซึ่งระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านผ่านทางอีเมล์ครับ

ถ้าไม่สามารถดำเนินการตามข้างต้นได้ ให้ดำเนินการดังนี้ครับ

1.เข้าไป phpmyadmin หรือเข้าไปยังระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ มองหาตารางสมาชิก คือตารางที่ลงท้ายด้วย _user
2.ทำการแก้ไขข้อมูลที่รายการข้อมูลของคุณ อาจมองหาอีเมล์หรือชื่อเดิมของคุณก็ได้ ซึ่งโดยปกติ จะเป็น ID 1 ครับ
3.แก้ไขข้อมูลในรายการของคุณ โดยเปลี่ยนช่องอีเมล์เป็น admin@localhost.com และข้อมูลในช่อง Password เป็น 59a5696b883e9e67e3e9538c8819e688 ดังรูป

หลังจากนั้นให้เข้าระบบใหม่อีกครั้งโดยใช้ Email admin@localhost.com และ Passowrd admin ครับ

เมื่อคุณเข้าระบบได้แล้ว อย่าลืมเปลี่ยนอีเมล์และรหัสผ่านกลับเป็นข้อมูลเดิมบนเว็บไซต์ด้วยนะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^