เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การอัปเกรด GCMS เป็นเวอร์ชั่น 9.0.0

การอัปเกรด GCMS ไม่มีอะไรแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆเลยครับ

 1. นำไฟล์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดมา ไปแทนที่ของเดิม (ย้ำว่าใช้ไฟล์จากที่ดาวน์โหลดนะครับ)
 2. ทำการเรียกหน้าเว็บ http://domain.tld/admin/ จะมาไปยังตัวติดตั้ง
 3. ดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนที่ระบบแจ้ง

ขั้นตอนนี้โดยทั่วไปให้ข้ามไปเลยครับ ถ้าทำขั้นตอนถัดไปไม่ผ่าน และ ไม่สามารถปรับ chmod ด้วยตัวเองได้ค่อยกลับมากรอกค่า ftp

ขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบความพร้อมของไฟล์ต่างๆ ที่จะต้องมีการอัปเดท หากรายการใดเป็นสีแดงให้แก้ไขโดยการปรับ chmod ให้เป็น 777 ก่อนครับ ในขั้นตอนนี้จะมีกระบวนการเกิดขึ้นดังนี้

 1. ตรวจสอบค่า ftp ตามที่กรอกมา หากไม่ได้กรอกค่า ftp ในขั้นตอนก่อนหน้าไว้ก้ไม่ต้องสนใจมันครับ
 2. ตรวจสอบไฟล์ bin/config.php และ bin/vars.php ว่าเขียนได้ สองไฟล์นี้ถ้าเป็นตัวสีแดงให้ปรับ chmod ให้ไฟล์ทั้ง 2 ให้เป็น 777 ครับ
 3. ตรวจสอบโฟลเดอร์ datas/language/ โดยจะมีการเขียนไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ใหม่ (ไฟล์ภาษา) ในกรณีที่เป็นสีแดง ให้ปรับ chmod ให้ไฟล์ทั้งหมดในนี้ให้เป็น 777 (ในขั้นตอนนี้โดยทั่วไปอาจเพิกเฉยได้ครับ เนื่องจากหากพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้อความหายหรือไม่ถูกต้องในภายหลัง สามารถอัปเดทภาษาได้ที่ส่วนของแอดมิน โดยการแก้ไขภาษารายการใดรายการหนึ่ง)
 4. ตรวจสอบโฟลเดอร์ datas/ ในขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานิดนึงตามปริมาณข้อมูลในโฟลเดอร์นั้นๆ ซึ่งตัวอัปเกรดอาจทำการสร้างโฟลเดอร์ (เป็นตัวเลข 11 หลัก) ขึ้นมาเพื่อสำรองโฟลเดอร์นี้ ซึ่งหากพบว่ามีโฟลเดอร์ดังกล่าวหลังการติดตั้ง และ ตรวจสอบแล้วพบว่าระบบทำงานเป็นปกติ สามารถลบโฟลเดอร์ดังกล่าวภายหลังได้

ขั้นตอนถัดจากนี้แบ่งออกเป็นสองแนวทาง โดยหากคลิก ติดตั้งใหม่! จะเป็นการเริ่มต้นระบบของ GCMS ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะลบทุกอย่างออกทั้งหมด หรือหากคลิก เริ่มการปรับรุ่น! จะเป็นการปรับรุ่นของ GCMS เป็นเวอร์ชั่น 9.0.0 ในขั้นตอนถัดไป

เมื่อคลิก อัปเกรด จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการอัปเกรด โดยมีขั้นตอนประมาณนี้

 1. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาษาทั้งหมด
 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก
 3. ปรับปรุงฐานข้อมูล _category และ ยกเลิกการใช้งานฐานข้อมูล _category_detail (สามารถลบทิ้งฐานข้อมูลนี้ได้ภายหลัง) โดยจะมีการสำรองฐานข้อมูลนี้ในชื่อ _category ตามด้วยเลขเวอร์ชั่นเดิม
 4. ปรับปรุงฐานข้อมูล _index_detail
 5. อัปเดทไฟล์ vars.php และ config.php

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการอัปเดทครับ ในขั้นตอนนี้ให้ลบโฟลเดอร์ datas/install/ ออกครับ (อาจถูกเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นตัวเลข 11 หลัก)

นอกจากการอัปเดทฐานข้อมูลแล้ว ยังมีการอัปเดทจำนวนมากใน Theme และ Widget ทั้งหมดด้วยครับ โดยให้ดาวน์โหลด Theme และ Widget ไปติดตั้งด้วยครับ (สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการอัปเกรดแล้ว)

หากมีปัญหาการใช้งานหลังการอัปเกรด สามารถแจ้งไว้บนบอร์ดเลยนะครับ มีข้อยกเว้นคือ ไม่สามารถอัปเกรด หากมีการดัดแปลง หรือ มีการติดตั้งโมดูลที่ไม่ได้แจกนะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^