เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล

GCMS มีระบบสำรองฐานข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถสำรอง และ กู้คืนฐานข้อมูล รวมถึงการย้ายข้อมูลไปเปิดยังเว็บไซต์อื่นได้ง่ายๆ ด้วยระบบกู้คืนและสำรองข้อมูลของ GCMS ซึ่งคุณจะเข้าไปดำเนินการได้ภายใต้เมนู ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล
  • ดาวน์โหลดไฟล์นำเข้า หรือก็คือการสำรองฐานข้อมูลนั่นเอง ที่ปุ่มนี้เมื่อคลิกคุณจะได้ดาวน์โหลดไฟล์ฐานข้อมูล (.sql) ทั้งหมดที่มีคำนำหน้าตรงกับที่คุณกำหนดไว้ใน Prefix ตอนติดตั้ง ซึ่งอาจรวมถึงฐานข้อมูลอื่นๆด้วยหากมี ดังนั้นหากคุณต้องการให้ฐานข้อมูลของ GCMS แยกกันกับข้อมูลอื่นๆแล้วคุณควรตั้งชื่อ Prefix ไม่ให้ตรงกันกับฐานข้อมูลอื่นๆที่คุณมีอยู่ก่อนแล้ว ที่สำคัญ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดนี้จะใช้ได้กับระบบกู้คืนของ GCMS เท่านั้นนะครับ ไม่ควรนำไปใช้อย่างอื่น เพราะฟอร์แมตของไฟล์อาจไม่ได้ตรงกัน
  • อัปโหลดไฟล์และนำเข้า คือการ กู้คืนฐานข้อมูลนั่นเอง โดยใช้ไฟล์ที่สำรองไปจาก GCMS เท่านั้น ตามหัวข้อแรก ห้ามนำไฟล์ .sql จากที่อื่นมาอัปโหลดเด็ดขาด ฐานข้อมูลเสียหายไม่รับรู้ด้วยนะครับ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธีการนี้ในการย้ายข้อมูลจากเว็บหนึ่งไปยังอีกเว็บหนึ่งด้วยก็ได้ เช่น การทดสอบการสร้างไซต์บน localhost แล้ว สำรองฐานข้อมูลไว้ และมื่อต้องการติดตั้งเว็บบน Server จริงๆ ก็ให้ดำเนินการติดตั้ง GCMS บน Server ตามขั้นตอนปกติจนสำเร็จ แล้วนำไฟล์สำรองฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ ไปกู้คืนที่ GCMS บน Server ก็จะได้เว็บที่เหมือนกับบน localhost ทุกประการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^